dindersioyun.com
Diyanet İslam Ansiklopedisi Kolay Menü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

YÂ SÎN
YA‘KŪB YA‘KŪB b. KİLLİS
YA‘KŪB b. LEYS YA‘KŪB b. ŞEYBE
YA‘KŪB b. TÂRIK YA‘KŪB el-HADRAMÎ
YA‘KŪB-i ÇERHÎ YA‘KŪBÎ
YA‘KŪBÎLER YA‘LÂ b. ÜMEYYE
YA‘RUBÎLER YABGU
YÂDDÂŞT YÂDKERD
YAFA YÂFES
YÂFİÎ YÂFİİYYE
YAĞISIYAN YAĞLIKÇIZÂDE AHMED RİFAT
YAĞMÂ-i CENDAKĪ YAĞMUR DUASI
YAHOVA YAHSUBÎLER
YAHŞİ FAKİH YAHUDİ
YAHUDİ HIRİSTİYANLIĞI YAHUDİLİK
YAHYÂ YAHYÂ b. ÂDEM
YAHYÂ b. ADÎ YAHYÂ b. AHMED el-BÂHARZÎ
YAHYÂ b. ALİ YAHYÂ b. BITRÎK
YAHYÂ b. EBÛ KESÎR YAHYÂ b. EBÛ MANSÛR
YAHYÂ b. EBÛ MANSÛR el-MÜNECCİM YAHYÂ b. EBÛ ŞÜMEYT
YAHYÂ b. EKSEM YAHYÂ b. HÂLİD el-BERMEKÎ
YAHYÂ b. HÜSEYİN el-HÂDÎ YAHYÂ b. HÜSEYİN es-SAN‘ÂNÎ
YAHYÂ b. İBRÂHİM YAHYÂ b. MAÎN
YAHYÂ b. MUÂZ YAHYÂ b. MUHAMMED
YAHYÂ b. ÖMER el-KİNÂNÎ YAHYÂ b. SA‘DÛN
YAHYÂ b. SAÎD el-ANTÂKÎ YAHYÂ b. SAÎD el-ENSÂRÎ
YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN YAHYÂ b. SÂLİH
YAHYÂ b. SELLÂM YAHYÂ b. YA‘MER
YAHYÂ b. YAHYÂ el-LEYSÎ YAHYÂ b. YAHYÂ el-MİNKARÎ
YAHYÂ b. ZEKERİYYÂ YAHYÂ BEY, Taşlıcalı
YAHYÂ EFENDİ KÜLLİYESİ YAHYÂ EFENDİ, Beşiktaşlı
YAHYÂ EFENDİ, Bostanzâde YAHYÂ EFENDİ, Minkārîzâde
YAHYÂ EFENDİ, Zekeriyyâzâde YAHYÂ el-HAŞŞÂB
YAHYÂ el-KATTÂN YAHYÂ en-NAHVÎ
YAHYÂ HİLMİ EFENDİ YAHYA KEMAL BEYATLI
YAHYÂ TEVFİK EFENDİ YAHYÂ-yı ŞİRVÂNÎ
YAKAZA YAKĪN
YAKĪNİYYÂT YAKOVA
YÂKUB BEG YÂKUB BEY
YÂKUB ÇELEBİ KÜLLİYESİ YÂKUB ÇELEBİ ZÂVİYESİ ve TÜRBESİ
YÂKUB HAN KÂŞGARÎ YÂKUB PAŞA TEKKESİ
YÂKUBZÂDE MEHMED EFENDİ YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
YÂKŪT el-HAMEVÎ YÂKŪT el-MÜSTA‘SIMÎ
YÂKUTİYE MEDRESESİ ve KÜMBETİ YAKUTLAR
YALAN YALÇIN, Hüseyin Cahit
YALI YALIM, Mehmet Hayrullah Tâcettin
YALOVA YALTKAYA, Mehmet Şerefettin
YAM YAMAK
YAMAN DEDE YANBOLU
YANIKKALE YANOVA
YANYA YANYALI BEDREDDİN MEHMED
YANYALI ESAD EFENDİ YÂR-ı GĀR
YARALAMA YARATMA
YARDIMLAŞMA YARIŞ
YARLIK YAS
YASA YASAKÇI
YASAR, Hüseyin Hüsâmeddin YÂSÎN SÛRESİ
YÂSİNCİZÂDE ABDÜLVEHHÂB EFENDİ YÂSİR b. ÂMİR
YAŞ YAŞ ANTLAŞMASI
YAŞMAK YAUNDE
YÂVEDÛD TEKKESİ YAVLAK ARSLAN
YAVUZ ALİ PAŞA YAVUZ SELİM CAMİİ ve KÜLLİYESİ
YAVUZ SULTAN SELİM YAVUZ, Ali Fikri
YAVUZ, Hasan Rami YAY
YAYA ve MÜSELLEM YAZGAN, Mehmet Hulûsi
YAZI YAZI TAKIMI
YAZICI SÂLİH YAZICI, Mehmet Emin
YAZICI, Tahsin YAZICIOĞLU ALİ
YAZICIOĞLU MEHMED EFENDİ YAZICIZÂDE AHMED
YAZIKSIZ, Necip Âsım YAZIR
YAZIR, Mahmut Bedrettin YAZIR, Muhammed Hamdi
YÂZİCÎ, İbrâhim b. Nâsîf YÂZİCÎ, Nâsîf b. Abdullah
YAZMA YE’CÛC ve ME’CÛC
YED YED-i ADL
YED-i BEYZÂ YED-i VÂHİD
YEDÂLÎ YEDİ ADA CUMHURİYETİ
YEDİ GÖK YEDİ HARF
YEDİ KIRAAT YEDİ MEŞ‘ALECİLER
YEDİKULELİ SEYYİD ABDULLAH YEGÂH
YEGŪS YEĞEN
YEHOVA YEHOVA ŞAHİTLERİ
YEİS YELKENCİ, Mehmet Raif
YEMÂME YEMÂNİYYE
YEMEN YEMENÎ
YEMENİYYE YEMİN
YEMÎNÎ YEMİŞÇİ HASAN PAŞA
YENBU‘ YENER, Bekir Hâki
YENİ AHİD YENİ EFLÂTUNCULUK
YENİ İLM-i KELÂM YENİ MECMUA
YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ YENİ SARAY
YENİ TÜRK MECMUASI YENİ VÂLİDE KÜLLİYESİ
YENİ ZELANDA YENİCAMİ KÜLLİYESİ
YENİCAMİ KÜTÜPHANESİ YENİCE-i KARASU
YENİCE-i VARDAR YENİCE-i ZAĞRA
YENİÇERİ YENİÇERİ AĞASI
YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ YENİKÖYLÜ HASAN EFENDİ
YENİPAZAR YENİPAZAR
YENİŞEHİR YENİŞEHİRLİ AVNİ
YER YERASIMOS, Stefanos
YERGÖĞÜ YERLİ KULU
YERME YERMÜK SAVAŞI
YESÂRÎ MEHMED ESAD YESÂRÎZÂDE FERÎK AHMED
YESÂRÎZÂDE MUSTAFA İZZET YESEVİYYE
YESRİB YEŞİL, Şemseddin
YEŞİLCAMİ KÜLLİYESİ YEŞİLCAMİ KÜLLİYESİ
YEŞİLİMARET CAMİİ YEŞİLZÂDE MEHMED SÂLİH EFENDİ
YEŞRUTÎ YEŞRUTİYYE
YETİM YETÎMETÜ’d-DEHR
YETKİN, Abdurrahman Kâmil YETKİN, Ahmet Emri
YETKİN, Mustafa Saffet YETKİN, Suut Kemal
YEÛK YEVM
YEZD YEZDÂN
YEZÎD b. DABBE YEZÎD b. EBÛ HABÎB
YEZÎD b. EBÛ MÜSLİM YEZÎD b. EBÛ SÜFYÂN
YEZÎD b. ESAM YEZÎD b. HÂRÛN
YEZÎD b. KA‘KĀ‘ YEZÎD b. MÜHELLEB
YEZÎD b. ZÜREY‘ YEZÎD I
YEZÎD II YEZÎD III
YEZÎDÎ, Abdullah b. Yahyâ YEZÎDÎ, Yahyâ b. Mübârek
YEZÎDİYYE YIL
YILAN YILDIRIM BAYEZİD
YILDIRIM BAYEZİD KÜLLİYESİ YILDIRIM CAMİİ
YILDIRIM CAMİİ YILDIRIM KÜLLİYESİ
YILDIZ YILDIZ CAMİİ
YILDIZ SARAYI YILDIZ SARAYI KÜTÜPHANESİ
YILDIZ, Fahrettin YILDIZ, Hakkı Dursun
YILDIZNÂME YIVA
YİĞİTBAŞI YİĞİTBAŞI AHMED EFENDİ
YİĞİTLİK YİNANÇ, Mükrimin Halil
YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ YİRMİSEKİZÇELEBİZÂDE MEHMED SAİD PAŞA
YİVLİ MİNARE KÜLLİYESİ YİYECEK
YOGA YOKLUK
YOL KESME YOLCULUK
YOZGAT YOZGATLI HACI AHMED EFENDİ
YÖNELİŞLER YÖNTEM, Ali Canip
YÖRGÜÇ PAŞA YÖRGÜÇ PAŞA CAMİİ
YÖRÜKÂN, Yusuf Ziya YÖRÜKLER
YUGOSLAVYA YUHANNÂ b. BITRÎK
YUHANNÂ b. MÂSEVEYH YUHANNÂ b. SERÂBİYÛN
YUHANNÂ ed-DIMAŞKĪ YUNANİSTAN
YÛNÎNÎ, Ali b. Muhammed YÛNÎNÎ, Kutbüddin
YÛNUS YÛNUS b. HABÎB
YÛNUS b. UBEYD YÛNUS el-KÂTİB
YÛNUS EMRE YÛNUS PAŞA
YÛNUS SÛRESİ YÛNUS VEHBİ EFENDİ
YÛNUSİYYE YURDAKUL, Mehmet Emin
YURT YURTLUK
YÛSÎ YÛSUF
YÛSUF AĞA KÜTÜPHANESİ YUSUF AKÇURA
YÛSUF b. ABDÜLMÜ’MİN YÛSUF b. AHMED
YÛSUF b. EBÜ’s-SÂC YÛSUF b. HASAN
YÛSUF b. HÜSEYİN YÛSUF b. ÖMER es-SEKAFÎ
YÛSUF b. RÂFİ‘ YÛSUF b. TÂŞFÎN
YÛSUF b. YAHYÂ YUSUF CEMİL ARARAT
YÛSUF ÇELEBİ, Niznâm YÛSUF DEDE EFENDİ
YÛSUF EFENDİ, Ahîzâde YÛSUF EFENDİ, İmam
YÛSUF el-HEMEDÂNÎ YÛSUF el-IŞ
YÛSUF el-KĀDÎ YÛSUF el-MAKASSARÎ
YÛSUF EMÎRÎ YÛSUF en-NECCÂR
YÛSUF HAKÎKÎ YÛSUF HAS HÂCİB
YÛSUF İZZEDDİN EFENDİ YÛSUF MA
YÛSUF MEDDAH YÛSUF PAŞA, Koca
YÛSUF PAŞA, Neyzen YÛSUF SÂHİBÜ’t-TÂBA‘ KÜLLİYESİ
YÛSUF SÛRESİ YÛSUF ve ZÜLEYHÂ
YÛSUF ZİYÂ el-HÂLİDÎ YÛSUF ZİYÂ PAŞA
YÛSUF ZİYÂ PAŞA KÜLLİYESİ YÛSUFEFENDİZÂDE
YÛSUFÎ YÛŞA‘
YÜCEL, Hasan Âli YÜK
YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ YÜMNÎ
YÜREGİR YÜRÜK AKSAK
YÜRÜK SEMÂİ YÜZÜK