dindersioyun.com
Diyanet İslam Ansiklopedisi Kolay Menü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

D’OHSSON, Ignatius Mouradgea DA‘LEC b. AHMED
DA‘VET DABBE
DABBE (Benî Dabbe) DÂBBETÜ’l-ARZ
DABBÎ, Ahmed b. Yahyâ DABBÎ, Mufaddal b. Muhammed
DABBÎ, Zekeriyyâ b. Yahyâ DÂBIK
DAD DADALOĞLU
DADAYLI HÂLİD BEY DAGĀTIR
DAĞ DÂĞ
DAĞFEL b. HANZALE DAĞISTAN
DAĞISTÂNÎ, Ömer Ziyâeddin DAĞLIOĞLU, Hikmet Turhan
DAĞSEVEN, Yusuf DAHHÂK
DAHHÂK b. KAYS DAHHÂK b. MAHLED
DAHHÂK b. MÜZÂHİM DAHHÂK b. OSMAN
DAHHÂK b. SÜFYÂN DAHHÂKİYYE
DAHÎL DÂHİL MEDRESESİ
DAHİLİYE NEZÂRETİ DÂHİS
DAHKÎ MUSTAFA EFENDİ DAHLÂN, Ahmed b. Zeynî
DAHLÂN, Kiai Hacı Ahmed DAHOMEY
DAHVÂR DÂÎ
DÂİRE DÂİRE-i SENİYYE
DÂİRETÜ’l-MAÂRİF DÂİRETÜ’l-MAÂRİF
DÂİRETÜ’l-MAÂRİFİ’l-İSLÂMİYYE DÂİRETÜ’l-MAÂRİFİ’l-OSMÂNİYYE
DAKAR DAKĪKĪ
DAKKA DAL
DALÂLET DALGIÇ AHMED AĞA
DALKILIÇ DÂLLE
DALMAÇYA DALTABAN MUSTAFA PAŞA
DAMAD DAMAD ALİ PAŞA
DAMAD FERİD PAŞA DAMAD İBRÂHİM PAŞA
DAMAD İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ DAMAD İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ
DAMAD İBRÂHİM PAŞA KÜTÜPHANESİ DAMAD İBRÂHİM PAŞA, Nevşehirli
DÂMÂD, Muhammed Bâkır DAMAD, Şeyhîzâde
DAMADZÂDE AHMED EFENDİ DAMÂN
DÂMEGĀNÎ DAMGA
DAMGAN TÂRÎHÂNE CAMİİ DANDANAKAN SAVAŞI
DÂNEK DANIŞMAN, Sakıp
DÂNÎ DANİMARKA
DÂNİŞ, Mirza Hüseyin DÂNİŞGÂH
DÂNİŞMEND DÂNİŞMEND GAZİ
DANİŞMEND, İsmail Hami DÂNİŞMENDLİLER
DÂNİŞMENDNÂME DANTE
DÂNYÂL DÂR
DÂR DÂR
DÂR DÂR (Benî Dâr)
DÂRÂ ŞÜKÛH DÂRÂBÎ
DÂRÂNÎ DARB
DARB DARB
DARB-ı FETİH DARB-ı TÜRKÎ
DARBEYN DARBIMESEL
DÂREKUTNÎ DÂRFÛR
DARGINLAR DARIDERE
DARÎBE DÂRİMÎ, Abdullah b. Abdurrahman
DÂRİMÎ, Osman b. Saîd DARÎR
DARİYE DARKOT, Mehmet Besim
DARPHÂNE DARRÂB
DARUGA DÂRÜ’l-ÂSÂRİ’l-ARABİYYE
DÂRÜ’l-HİKMETİ’l-İSLÂMİYYE DÂRÜ’l-HİLÂFETİ’l-ALİYYE MEDRESESİ
DÂRÜ’l-KÜTÜBİ’l-MISRİYYE DÂRÜ’l-KÜTÜBİ’z-ZÂHİRİYYE
DÂRÜ’l-MAHFÛZÂTİ’l-UMÛMİYYE DÂRÜDDARP
DÂRÜLACEZE DÂRÜLADL
DÂRÜLAHD DÂRÜLBÂB
DÂRÜLBAĞY DÂRÜLBEDÂYİ
DÂRÜLBEYZÂ DÂRÜLELHAN
DÂRÜLERKAM DÂRÜLEYTAM
DÂRÜLFÜNUN DÂRÜLFÜNUN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
DÂRÜLFÜNUN İLÂHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI DÂRÜLHADİS
DÂRÜLHADİS DÂRÜLHADİS CAMİİ
DÂRÜLHADİS KÜLLİYESİ DÂRÜLHARP
DÂRÜLHİKME DÂRÜLHİLÂFE
DÂRÜLHİLÂFE ALTINI DÂRÜLHUFFÂZ
DÂRÜLİLİM DÂRÜLİSLÂM
DÂRÜLİT‘ÂM DÂRÜLKURRÂ
DÂRÜLKÜFÜR DÂRÜLKÜTÜB
DÂRÜLMAÂRİF DÂRÜLMUALLİMÂT
DÂRÜLMUALLİMÎN DÂRÜLMUSANNİFÎN
DÂRÜLMÛSİKI-i OSMÂNÎ DÂRÜLULÛM
DÂRÜNNEDVE DÂRÜSSAÂDE
DÂRÜSSALTANA DÂRÜSSELÂM
DÂRÜSSELÂM DÂRÜSSIHHA
DÂRÜSSINÂA DÂRÜSSİKKE
DÂRÜSSULH DÂRÜSSÜNNE
DÂRÜŞŞAFAKA DÂRÜŞŞİFÂ
DÂRÜTTA‘LÎM-i MÛSİKI DÂRÜTTAKIYYE
DÂRÜTTIBÂA DÂRÜTTIBB-ı ÂMİRE
DÂRÜTTIRÂZ DARVİNİZM
DÂTÂ GENCBAHŞ-ı LÂHÛRÎ DÂVA
DÂVA DÂVİYYE ve İSBİTÂRİYYE
DÂVÛD DÂVUD AĞA
DÂVÛD b. ALİ DÂVÛD b. HUSAYN
DÂVÛD b. MUHABBER DÂVÛD el-FETÂNÎ
DÂVÛD et-TÂÎ DÂVÛD ez-ZÂHİRÎ
DÂVUD PAŞA CAMİİ DÂVUD PAŞA HAMAMI
DÂVUD PAŞA KIŞLASI DÂVUD PAŞA KÜLLİYESİ
DÂVUD PAŞA SAHRASI DÂVUD PAŞA SARAYI
DÂVUD PAŞA, Kara DÂVUD PAŞA, Koca
DÂVUD PAŞA, Kölemen DÂVÛD-i ANTÂKÎ
DÂVÛD-i HALVETÎ DÂVÛD-i KARSÎ
DÂVÛD-i KAYSERÎ DÂVÛDÎ, Abdurrahman b. Muhammed
DÂVÛDÎ, Ahmed b. Nasr DÂVÛDÎ, Muhammed b. Ali
DAVUDOĞLU, Ahmet DAVUL
DAY‘A DAYANIŞMA
DÂYE DAYI
DAYI DE AMICIS, Edmondo
DEÂİMÜ’l-İSLÂM DEBÂ
DEBBÂĞ DEBBÂĞ, Abdurrahman b. Muhammed
DEBBÂĞ, Abdülaziz b. Mes‘ud DEBBAĞZÂDE MEHMED EFENDİ
DEBÎR DEBÎR, Selâmet Ali
DEBÎRÂN DEBİSTÂN-ı MEZÂHİB
DEBÛSÎ DECCÂL
DECCÂL DECEI, Aurel
DEDE DEDE
DEDE CÖNGÎ DEDE CÖNGÜ
DEDE EFENDİ, Hammâmîzâde DEDE KORKUT
DEDE MEHMED EFENDİ DEDE ÖMER RÛŞENÎ
DEDE PAŞA DEDE SULTAN
DEDE-i ATÎK DEF
DEF‘U ŞÜBHETİ’t-TEŞBÎH DEFİN
DEFİNE DEFNÜ’z-ZÜNÛB
DEFREMERY, Charles François DEFTER
DEFTER EMİNİ DEFTER-i DERVÎŞÂN
DEFTER-i HÂKANÎ DEFTER-i TEŞRÎFÂT
DEFTERDAR DEFTERDAR CAMİİ ve TÜRBESİ
DEFTERDAR EBÜLFAZL MEHMED EFENDİ CAMİİ DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA
DEFTERHÂNE DEFTERÎ MEHMED EFENDİ
DEGULÎ DEHHANÎ
DEHLEK DEHLEVÎ
DEHLİ DEHNÂME
DEHR DEHR SÛRESİ
DEHRÎ DEHRİYYE
DEHŞET DEİZM
DEKAİKU’l-HAKAİK DEKKAK, Ebû Abdullah
DEKKAK, Ebû Ali DEKKEN
DEKKENÎ DEKORATİF SANATLAR
DELÂÎ DELÂİL
DELÂİL-i NÜBÜVVET-i MUHAMMEDÎ DELÂİLÜ’l-HAYRÂT
DELÂİLÜ’l-İ‘CÂZ DELÂİLÜ’n-NÜBÜVVE
DELÂİLÜ’n-NÜBÜVVE DELÂİLÜ’n-NÜBÜVVE
DELÂL DELÂLET
DELÂLETÜ’l-HÂİRÎN DELCÎ
DELHİ DELHİ CUMA CAMİİ
DELHİ SULTANLIĞI DELİ
DELİ DELİ BİRADER
DELİ HÜSEYİN PAŞA DELİ İSMÂİL DEDE
DELİL DELİLLER HANI
DELÎLÜ’l-FÂLİHÎN DELİORMAN
DELLA VALLE, Pietro DELLÂL
DELLÂLÜLKÜTÜB DELLÂLZÂDE İSMÂİL EFENDİ
DELVİNE DEM
DEM DEM
DEMAK DEMENHÛRÎ
DEMİR BABA TEKKESİ DEMİR, Kemal Tahir
DEMİRHİSAR DEMÎRÎ
DEMİRKAPI DEMİRTAŞ PAŞA
DEMİRTAŞİYYE DEMOGRAFİ
DENDÂN-ı SAÂDET DENİZ HAMAMI
DENİZCİLİK DENİZLİ
DENİZLİ BEYLİĞİ DENY, Jean
DEOBAND Der ISLAM
DER‘İYE DERALİYYE
DERÂVERDÎ DERBEND
DERBEND DERBİZÜBEYDE
DERCÎNÎ DERD
DERDÎR DERDÎRİYYE
DERECE DEREK
DERENBOURG, Hartwig DERENBOURG, Joseph Naphtali
DEREZÎ DERGÂH
DERGÂH DERGÂH-ı ÂLÎ
DERİ DERİ
DERÎ DERKĀVİYYE
DERKENAR DERMENGHEM, Émile
DERNE DERNSCHWAM de HRADICZIN, Hans
DERRÂS el-FÂSÎ DERS VEKÂLETİ
DERSAADET DERSİÂM
DERTLİ DERVEZE, Muhammed İzzet
DERVİŞ DERVİŞ ABDÎ-i MEVLEVÎ
DERVİŞ ABDİ, Himmetzâde DERVİŞ ABDİ, Kefeli
DERVİŞ AHMED DERVİŞ AHMED EFENDİ
DERVİŞ ALİ DEDE DERVİŞ ALİ, Büyük
DERVİŞ ALİ, Esved DERVİŞ ALİ, İmam
DERVİŞ ALİ, Kudümzen DERVİŞ ALİ, Üçüncü
DERVİŞ BORUSU DERVİŞ MEHMED
DERVİŞ MEHMED PAŞA DERVİŞ MEHMED, Kevkeb
DERVİŞ MÛSÂ DERVİŞ MUSTAFA EFENDİ
DERVİŞ ÖMER EFENDİ DERVİŞ PAŞA
DERVİŞ PAŞA, Bosnevî DERVİŞ SADÂYÎ
DERVİŞ ŞEMSEDDİN DERVİŞ VAHDETÎ
DERVİŞLER DERYA BEYİ
DESTAN DESTÂN-ı YÛSUF
DESTAR DESTGİRDÎ, Vahîd
DESTUR DESTÛR-i DEBÎRÎ
DESTÛRÜ’l-KÂTİB DESÛKIYYE
DESÛKĪ, İbrâhim b. Abdülazîz DESÛKİ, İbrâhim b. Abdülgaffâr
DESÛKĪ, Muhammed b. Ahmed DEŞÎŞE
DETERMİNİZM DEVA
DEVÂDÂR DEVÂİR
DEVÂT DEVÂTDÂR
DEVE DEVEGEÇİDİ KÖPRÜSÜ
DEVELİ ULUCAMİİ DEVHA
DEVHATÜ’l-KÜTTÂB DEVHATÜ’l-MEŞÂYİH
DEVHATÜ’n-NÜKABÂ DEVİR
DEVİR DEVİR
DEVİR DEVİR
DEVLET DEVLET ANA
DEVLET GİRAY DEVLETÂBÂD
DEVLETÂBÂDÎ DEVLETLER HUKUKU
DEVLETLÜ DEVLETOĞLU YÛSUF
DEVLETŞAH DEVR
DEVR-i HİNDÎ DEVR-i KEBÎR
DEVR-i REVÂN DEVR-i TÛRAN
DEVR-i VELEDÎ DEVRAK
DEVRAKI, Ahmed b. İbrâhim DEVRAKI, Ya‘kub b. İbrâhim
DEVRAN DEVRE ÇIKMA
DEVRİYYE DEVRİYYE MEVLEVİYETİ
DEVS (Benî Devs) DEVSE
DEVŞİRME DEVVÂNÎ
DEYBÜL DEYİŞ
DEYLEM DEYLEMÎ, Mihyâr b. Merzeveyh
DEYLEMÎ, Muhammed b. Hasan DEYLEMÎ, Şehredâr b. Şîrûye
DEYLEMÎ, Şîrûye b. Şehredâr DEYN
DEYR DEYREBÎ
DEYRİEFLÂTUN DEYRİZOR
DEYRÜLA‘VER DEYRÜLCÂSELİK
DEYRÜLCEMÂCİM DEYSÂNİYYE
DHÂR DIETERICI, Friedrich
DIEZ, Ernst DIMÂD b. SA‘LEBE
DIMÂM b. SA‘LEBE DIMAŞK
DIMAŞKI, Ca‘fer b. Ali DIMAŞKI, Şeyhürrabve
DINET, Alphonse Etienne DIRÂR b. AMR
DIRÂR b. EZVER DIRÂR b. HATTÂB
DIRÂRİYYE DIRGAM b. ÂMİR
DIŞ HAZİNE Dİ‘BİL
Dİ‘VE DÎBÂCE
DÎBİYYE DİCLE
DİCLE KÖPRÜSÜ DİCLE KÖPRÜSÜ
DİCVÎ Die WELT des ISLAMS
DİĞERKÂMLIK DİHHUDÂ
DİHKAN DİHKĀNÎZÂDE UBEYDULLAH KUŞMÂNÎ
DİHLEVÎ, Abdülazîz b. Ahmed DİHLEVÎ, Abdülhak b. Seyfeddin
DİHLEVÎ, Abdülkādir b. Ahmed DİHLEVÎ, Rahmetullah b. Halîlürrahman
DİHLEVÎ, Refîuddin DİHLEVÎ, Şah Veliyyullah
DİHLEVÎ, Şeyh Abdullah DİHLİ
DİHYE b. HALÎFE DÎKÜLCİN
DİL DİL
DİL OĞLANI DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ
DİLÂVER HAN DİLÂVER PAŞA
DİLDÂR ALİ DİLENCİLİK
DİLKEŞ - HÂVERÂN DİLMAÇOĞULLARI
DİLMEN, İbrahim Nemci DİLSİZ
DİMETOKA DİMNÂTÎ
DİMYAT DİMYÂTÎ, Abdülmü’min b. Halef
DİMYÂTÎ, Ahmed b. Muhammed DİN
DÎN-i KAYYİM DİNAR
DÎNEVER DÎNEVERÎ, Ebû Hanîfe
DÎNEVERÎ, Ebü’l-Abbas DÎNEVERÎ, Nasr b. Ya‘kūb
DİNÎ MÛSİKİ DİNSİZLİK
DİPLOMATİK DİR‘İYE
DİRÂYETÜ’l-HADÎS DİRÂZ, Muhammed Abdullah
DİREKLERARASI DİRHEM
DİRİLİŞ DİRİLİŞ
DİRİMTEKİN, Feridun DÎRÎNÎ
DÎRÎNİYYE DİRLİK
DİŞ KİRASI DİÛ
DİVAN DİVAN
DİVAN DİVAN EDEBİYATI
DİVAN EDEBİYATI MÜZESİ DİVAN KALEMİ
DİVAN RAKAMLARI DÎVÂN-ı AHKÂM-ı ADLİYYE
DÎVÂN-ı HİKMET DÎVÂN-ı HÜMÂYUN
DÎVÂN-ı KEBÎR DÎVÂN-ı MEZÂLİM
DÎVÂN-ı ŞEMS-i TEBRÎZÎ DİVANE
DİVANE MEHMED ÇELEBİ DİVANHÂNE
DİVANÎ DÎVÂNÜ LUGATİ’t-TÜRK
DÎVÂNÜ’l-HÜZELİYYÎN DÎVÂNÜ’l-MEÂNÎ
DİVİT DİVİTÇİZÂDE ŞEYH MEHMED EFENDİ
DİVİTDÂR DİVRİĞİ
DİVRİĞİ ULUCAMİİ DİYAKOVA
DİYANET DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
DİYANET VAKFI (Türkiye Diyanet Vakfı) DİYARBAKIR
DİYARBAKIR ARKEOLOJİ ve ETNOĞRAFYA MÜZESİ DİYARBAKIR ULUCAMİİ
DİYARBEKRÎ DİYET
DİYOJEN DİYÛBEND
DİZDAR DİZFÛL
DOBRUCA DODOMA
DODURGA DOĞAN, Abdülhakim Hikmet
DOĞANCI DOĞRUL, Ömer Rıza
DOĞRULUK DOĞU HİNDİSTAN ŞİRKETİ
DOĞU TÜRKİSTAN DOĞUBAYAZIT
DOĞUM KONTROLÜ DOHA
DOKSANÜÇ HARBİ DOKUZ OĞUZLAR
DOLMABAHÇE CAMİİ DOLMABAHÇE SARAYI
DOLUNAY DOMUZ
DONANMA DONGOLA
DOST MUHAMMED DOSTLUK
DOZY, Reinhart Pieter Anne DÖĞER
DÖKMECİLER HAMAMI DÖNER KÜMBET
DÖNGEN DÖNME
DÖNME DOLAP DÖNÜM
DÖRT HALİFE DÖRT UNSUR
DÖVME DRAÇ
DRAĞMAN KÜLLİYESİ DRAĞMAN ZÂKİRİ AHMED EFENDİ
DRAMA DRİNA KÖPRÜSÜ
DUA DUA KUBBESİ
DUAFÂ ve METRÛKÎN DUÂGÛ
DUAHAN DUBÂİ
DÛBEYT DUBROVNİK
DUDA, Herbert Wilhelm DUGAT, Gustave
DUHÂ NAMAZI DUHÂ SÛRESİ
DUHÂN DUHÂN SÛRESİ
DUHÂNÎ ŞERİF ÇELEBİ DUHAYM
DUKAKİNZÂDE AHMED BEY DUKAKİNZÂDE AHMED PAŞA
DUL DÛLÂBÎ, Ebû Bişr
DÛLÂBÎ, Muhammed b. Sabâh DULKADIR EYALETİ
DULKADIROĞULLARI DÛMETÜLCENDEL
DUNLOP, Douglas Morton DUPNİÇE
DURÂH DURAK
DURAK DURAK EVFERİ
DURAKÇI NÂFİZ BEY DÛRÎ
DURSUN BEY DURSUN FAKİH
DURUŞMA DUYU
DÜ‘SÛR b. HÂRİS DÜALİZM
DÜBEY DÜBEYS b. SADAKA
DÜBEYSÎ DÜCÂNİYYE
DÜGÂH DÜĞÜN
DÜHÂT-ı ARAB DÜKKÂNCIK CAMİİ
DÜLDÜL DÜLEFÎLER
DÜMYETÜ’l-KASR DÜNDAR BEY
DÜNDAR BEY MEDRESESİ DÜNEYSİR ULUCAMİİ
DÜNYA DÜNYA
DÜNYA İSLÂM BİRLİĞİ DÜNYA İSLÂM KONGRESİ
DÜNYA MÜSLÜMAN GENÇLİK TEŞKİLÂTI DÜNYA SAVAŞI I
DÜRERÜ’l-BİHÂR DÜRERÜ’l-HÜKKÂM
DÜRERÜ’l-HÜKKÂM DÜREYD b. SIMME
DÜRRE bint EBÛ LEHEB DÜRRETÜ’l-VÂİZÎN
DÜRRETÜ’n-NÂSİHÎN DÜRRETÜ’t-TÂC
DÜRRÎ AHMED EFENDİ DÜRRÎ MEHMED EFENDİ
DÜRRÎZÂDE ABDULLAH BEYEFENDİ DÜRRÎZÂDE ABDULLAH EFENDİ
DÜRRÎZÂDE MEHMED ÂRİF EFENDİ DÜRRÎZÂDE MEHMED ATÂULLAH EFENDİ
DÜRRÎZÂDE MUSTAFA EFENDİ DÜRRÎZÂDELER
DÜRRÜ TURAN DÜRZÎLİK
DÜSTUR DÜSTUR
DÜSTÛRNÂME-i ENVERÎ DÜSTÛRÜ’l-AMEL
DÜŞMANLIK DÜŞÜNME
DÜVEYHÎ DÜYEK
DÜYÛN-ı UMÛMİYYE DÜZGÜNMAN, Mustafa
DÜZMECE MUSTAFA DVORÁK, Rudolf