dindersioyun.com
Diyanet İslam Ansiklopedisi Kolay Menü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

UAGADUGU UBÂDE b. MÂÜSSEMÂ
UBÂDE b. SÂMİT UBEYD b. ŞERİYYE
UBEYD-i ZÂKÂNÎ UBEYDE b. HÂRİS
UBEYDİYYE UBEYDULLAH AHRÂR
UBEYDULLAH b. ABBAS UBEYDULLAH b. ABDULLAH
UBEYDULLAH b. CİBRÂÎL UBEYDULLAH b. HABHÂB
UBEYDULLAH b. KAYS UBEYDULLAH b. MES‘ÛD
UBEYDULLAH b. ÖMER b. HAFS UBEYDULLAH b. ÖMER b. HATTÂB
UBEYDULLAH b. SAÎD UBEYDULLAH b. YAHYÂ
UBEYDULLAH b. ZİYÂD UBEYDULLAH EFENDİ
UBEYDULLAH el-MEHDÎ UBEYDULLAH es-SİNDÎ
UBEYDULLAH HAN UBEYDULLİN, Aziz
UBICINI, Jean-Henri Abdolonyme UBÛDİYYET
ÛC b. UNUK UCB
UCEYLİYYE UCEYMÎ
UÇ BEYİ UD
ÛDEH, Abdülkādir UDHİYYE
UFUK UGAN, Zakir Kadiri
UGANDA UĞUR
UĞUR, Mücteba UĞURSUZLUK
UHDE UHNÛH
UHUD GAZVESİ UHUVVET
UKAYL (Benî Ukayl) UKAYLÎ
UKAYLÎLER UKAYLİYYE
UKÂZ UKBE b. ÂMİR
UKBE b. AMR UKBE b. EBÛ MUAYT
UKBE b. NÂFİ‘ UKBERÎ
UKBÎ UKIYYE
UKKÂŞE b. MİHSAN UKLÎŞÎ
UKRAYNA UKŪBÂT
ULAK ULEMÂ
ULEY b. REBÂH ULEYMÎ
ULEYŞ, Muhammed ULU ÂRİF ÇELEBİ
ULUCAMİ ULUÇ ALİ
ULUÇAY, Mustafa Çağatay ULUDAĞ, Osman Şevki
ULÛFE ULÛFECİYAN
ULUĞ BEY ULUĞ BEY MEDRESESİ
ULÛMÜ’l-HADÎS ULÛMÜ’l-HADÎS
ULÛMÜ’l-KUR’ÂN ULUSOY, Mehmet Şemsettin
ULÜV ULÜV
ULVÂN el-HAMEVÎ ULVÂNİYYE
ULYÂİYYE UMAN
UMÂRE b. HAZM UMÂRE el-YEMENÎ
UMDETÜ EHLİ’t-TEDKĪK UMDETÜ EHLİ’t-TEVFÎK
UMDETÜ’l-AHKÂM UMDETÜ’l-KĀRÎ
UMEYR b. ADÎ UMEYR b. SA‘D
UMEYR b. VEHB UMEYRİYYE
UMMAN UMRÂ
UMRE UMRETÜ’l-KAZÂ
UMUM UMÛMÜ’l-BELVÂ
UMUR BEY UMUR BEY KÜTÜPHANESİ
UNAT, Ekrem Kadri UNAT, Faik Reşit
UNSURÎ UNSURÜ’l-MEÂLÎ
UNUTMA UNVAN
UPANİŞADLAR URÂBÎ PAŞA
URÂBİYYE URBÛN
URCÛZE URDU DÂİRE-i MAÂRİF-i İSLÂMİYYE
URDUCA URENE
UREYNE (Benî Ureyne) URFA
URFA MEVLEVÎHÂNESİ URFA ULUCAMİİ
URMEVÎ, Safiyyüddin URMEVÎ, Safiyyüddin
URMEVÎ, Sirâceddin URMEVÎ, Tâceddin
URMİYE URQUHART, David
URÛZ URVE b. MES‘ÛD
URVE b. ZÜBEYR URYÂNÎZÂDE AHMED ESAD EFENDİ
US, Hakkı Tarık USKUF er-RÛMÎ
USMAN, Mazhar Osman USTRUMCA
USTUKUS USTULÇE
USTURLAP USUL
USÛL USUL
USUL USÛL-i CEDÎD
USÛL-i FIKIH USÛL-i HADÎS
USÛL-i HAMSE USÛL-i KADÎM
USÛL-i SELÂSE USÛLÎ
USÛLİYYE USÛLÜ’d-DÎN
USÛLÜ’d-DÎN USÛLÜ’d-DÎN
USÛLÜ’l-FIKH USÛLÜ’l-HENDESE
USÛLÜ’l-HİKEM fî NİZÂMİ’l-ÂLEM USÛLÜ’l-HİKEM fî NİZÂMİ’l-ÜMEM
USÛLÜ’l-PEZDEVÎ USÛLÜ’s-SERAHSÎ
UŞ, Yûsuf b. Reşîd UŞAK
UŞAK ULUCAMİİ UŞAKLIGİL, Halit Ziya
UŞÂRİYYÂT UŞEYRE GAZVESİ
ÛŞÎ UŞŞAK
UŞŞÂKIYYE UŞŞÂKĪ ÂSİTÂNESİ
UŞŞÂKĪZÂDE İBRÂHİM EFENDİ UŞÛR
UTANMA UTBE b. ESÎD
UTBE b. GAZVÂN UTBE b. REBÎA
UTBÎ, Muhammed b. Abdülcebbâr UTBÎ, Muhammed b. Ahmed
UTEKĀ UTEYBE (Benî Uteybe)
UTRÛŞ UVEYM b. SÂİDE
UYEYNE b. HISN UYGURLAR
UYKU UYÛNÜ’l-AHBÂR
UYÛNÜ’l-ENBÂ UYUŞTURUCU
UYVAR UZ, İsmail Kâzım
UZEYR UZİCE
UZLET UZLUK, Feridun Nafiz
UZRE (Benî Uzre) UZRÎ
UZRÎ AŞK UZUN HASAN
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı UZUNKÖPRÜ
UZUNKÖPRÜ UZZÂ

UZZÂL