dindersioyun.com
Diyanet İslam Ansiklopedisi Kolay Menü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

K‘B b. ADÎ K‘B b. EŞREF
K‘B b. MA‘DÂN K‘B b. MÂLİK
K‘B b. SÛR K‘B b. UCRE
K‘B b. ZÜHEYR K‘B el-AHBÂR
K‘BÎ K‘BİYYE
KA‘DE KA‘KĀ‘ b. AMR
KA‘NEBÎ KAADE
KĀÂNÎ-i ŞÎRÂZÎ KABAKÇI İSYANI
KABAKLI, Ahmet KABALA
KABÂLE KABARTAYLAR
KABBÂNÎ, Ebû Ali KÂBE
KĀBE KAVSEYN KĀBIZ
KĀBIZ-ı ACEMÎ KABİH
KĀBİL KÂBİL
KABİLE KABÎLİYE
KABİR KABÎSA b. UKBE
KABÎSA b. ZÜEYB KABÎSÎ
KĀBİSÎ KABLÎ
KABUL KABÛLÎ
KĀBÛS b. VEŞMGÎR KĀBÛSNÂME
KÂBÜL KABZ
KABZ KABZA
KAÇANİKLİ MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ KAÇARLAR
KADDÂH KADDESALLAHU SIRRAH
KADEH KADEH
KADEM KADEM-i ŞERİF
KADER KADERİYYE
KADH KADI
KADI BURHÂNEDDİN KADI KÖPRÜSÜ
KĀDILASKER KĀDILCEMÂA
KĀDILCÜND KĀDILKUDÂT
KADIN KADINEFENDİ
KADIZÂDE MEHMED TÂHİR KADIZÂDE-i RÛMÎ
KADIZÂDE, Ahmed Şemseddin KADIZÂDELİLER
KĀDÎ ABDÜLCEBBÂR KĀDÎ ABDÜLVEHHÂB
KĀDÎ BEYZÂVÎ KĀDÎ el-CÜRCÂNÎ
KĀDÎ el-FÂZIL KĀDÎ et-TENÛHÎ
KĀDÎ İYÂS KĀDÎ İYÂZ
KĀDÎ MÎR MEYBÜDÎ KĀDÎ NU‘MÂN
KĀDÎ SAFED KĀDÎ SÂİD
KĀDÎ ŞÜREYH KĀDÎHAN
KĀDÎLEŞKER KADÎM
KĀDİR KADİR GECESİ
KĀDİR-BİLLÂH KĀDİRÎ ÇELEBİ
KĀDİRÎ TACI KĀDİRÎ, Abdüsselâm b. Tayyib
KĀDİRÎ, Muhammed b. Tayyib KĀDİRÎHÂNE TEKKESİ
KĀDİRİYYE KĀDİSİYE SAVAŞI
KĀDİYÂNÎLİK KADR SÛRESİ
KADRİ EFENDİ KADRİ PAŞA, Muhammed
KADRO KĀF
KÂF KÂF HÂ YÂ AYN SÂD
KĀF SÛRESİ KÂF u NÛN
KAFDAĞI KAFESOĞLU, Halil İbrahim
KAFFÂL, Abdullah b. Ahmed KAFFÂL, Muhammed b. Ali
KÂFÎ KĀFİLE-i ŞUARÂ
KÂFİR KÂFİRÛN SÛRESİ
KAFİYE KÂFİYECİ
KAFÎZ KAFKASYA
KAFZÂDE FÂİZÎ KAĞAN
KÂĞIT KAĞIT OYMA
KÂĞITHANE KAHHÂR
KÂHİN KĀHİR-BİLLÂH
KAHİRE KAHİRE MEVLEVÎHÂNESİ
KAHLE, Paul Ernst KAHRAMANLIK
KAHRAMANMARAŞ KAHTABE b. ŞEBÎB
KAHTÂN KAHVE
KÂHYA KÂHYA HASAN PAŞA
KAİDE KĀİF
KĀİM-BİEMRİLLÂH KĀİM-BİEMRİLLÂH el-FÂTIMÎ
KĀİM-BİEMRİLLÂH es-SA‘DÎ KĀİME
KĀİMÎ KĀİMÜZZAMÂN
KÂİNAT KÂKÎ
KAKMACILIK KÂKÛYÎLER
KAL‘ATÜ BENÎ HAMMÂD KALAFAT MEHMED PAŞA
KALAN CAMİİ KALÂNİSÎ, Ebü’l-Abbas
KALÂNİSÎ, Muhammed b. Hüseyin KALAVUN
KALAVUN KÜLLİYESİ KALÂYÎ
KALB KALB
KALB KALBURÎZÂDE MEHMED EFENDİ
KALE KĀLE
KALE MESCİDİ KALEM
KALEM KALEM SÛRESİ
KALEMDAN KALEMİYE
KALEMKÂRÎ KALENDER BABA ZÂVİYESİ
KALENDER ŞAH KALENDERHÂNE
KALENDERHÂNE CAMİİ KALENDERİYYE
KALENDEROĞLU MEHMED KALESÂDÎ
KALEŞİ, Hasan KALGAY
KALIN KĀLÎ
KALKALE KALKAN
KALKANDELEN KALKAŞENDÎ
KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI KALKÜTA
KALLÂVÎ KALMUKLAR
KALP KĀLÛ BELÂ
KĀLÛN KĀLÛYÂN
KALYON KALYÛB
KALYÛBÎ KAM
KAM, Ömer Ferit KAM, Ruşen Ferit
KAMANİÇE KAMER
KAMER SÛRESİ KAMERÎ YIL
KAMERİYYE KAMERUN
KĀMET KÂMÎ
KÂMİL KÂMİL PAŞA, Mehmed
KÂMİL PAŞA, Yûsuf KÂMİL YÛSUF el-BEHTÎMÎ
KÂMİLİYYE KÂMİLÜ’s-SINÂATİ’t-TIBBİYYE
KAMPALA KAMPFFMEYER, Georg
KÂMRÂN MİRZA KĀMUS
KĀMUS TERCÜMESİ KĀMÛS-ı FELSEFE
KĀMÛS-ı TÜRKÎ KĀMÛSÜ’l-A‘LÂM
KAN KAN DAVASI
KANAAT KANADA
KANDEHAR KANDEHÂRÎ, Habîbullah
KANDEHLEVÎ, Muhammed İdrîs KANDEHLEVÎ, Muhammed İlyas
KANDEHLEVÎ, Muhammed Yûsuf KANDEHLEVÎ, Muhammed Zekeriyyâ
KANDİL KANDİL
KANDİLLİ RASATHÂNESİ KANDİYE
KÂNÎ KĀNİÎ-i TÛSÎ
KANİJE KÂNİM
KÂNİMÎ KANNEVCÎ
KANO KANPÛR
KANSU GAVRİ KANSU GAVRİ KÜLLİYESİ
KANTAR KANTARA
KANTEMİROĞLU (DIMITRIE CANTEMIR) KANUN
KANUN KĀNÛN-ı ESÂSÎ
KĀNÛN-ı KADÎM KANÛNÎ HACI ÂRİF BEY
KANÛNÎ KÖPRÜSÜ KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN
KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ KANUNNÂME
KĀNUNNÂME-i ARÂZÎ KAPALI ÇARŞI
KAPAN KAPARO
KAPI KAPI AĞASI
KAPI AĞASI KÖPRÜSÜ KAPI AĞASI MEDRESESİ
KAPI HALKI KAPICI
KAPIKULU KAPIYA ÇIKMA
KAPİTÜLASYON KAPLAN, Mehmet
KAPLICA KAPTAN İBRÂHİM PAŞA KÜLLİYESİ
KAPTAN-ı DERYÂ KAPTANPAŞA EYALETİ
KAPUDAN PAŞA KÂR
KÂR-ı NÂTIK KARA AHMED PAŞA
KARA AHMED PAŞA KÜLLİYESİ KARA DÂVUD
KARA DÂVUD İZMİTÎ KARA FAZLÎ
KARA HALİL EFENDİ KARA HOCA
KARA MEMİ KARA MURAD PAŞA
KARA MUSTAFA PAŞA KARA SİNAN
KARA ŞEMSİ KARABACEK, Josef Ritter von
KARABAĞ KARABÂĞÎ
KARABAŞ VELÎ KARABAŞİYYE
KARABEG, Ali Rıza KARABEG, Mustafa Sıdkı
KARABEKİR, Kâzım KARÂBET
KARABÜK KARACA AHMED
KARACA BEY KARACAAHMET MEZARLIĞI
KARACAOĞLAN KARÁCSON, Imre (Emeric)
KARAÇAY-BALKARLAR KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
KARAÇİ KARADAĞ
KARADENİZ KARADENİZ, M. Ekrem Hulûsi
KARAEVLİ KARAFERYE
KARÂFÎ, Bedreddin KARÂFÎ, Şehâbeddin
KARAGÖZ KARAGÖZ AHMED PAŞA CAMİİ
KARAGÖZ BEY KÜLLİYESİ KARAHAN, Abdülkadir
KARAHANLILAR KARAHAYDAROĞLU MEHMED
KARAHITAYLAR KARAHİSAR
KARAHİSAR MEVLEVÎHÂNESİ KARAHİSARISÂHİB
KARAHİSÂRÎ, Ahmed Şemseddin KARÂÎLİK
KARAKALPAKLAR KARAKEÇİLİ
KARAKOÇ, Sarkis KARAKOL
KARAKOYUNLULAR KARAKÖSE
KARAKTER KARAKULLUKÇU
KARAKURT KÜLLİYESİ KARAKUŞ, Bahâeddin
KARAKUŞ, Şerefeddin KARAL, Enver Ziya
KARAMAN KARAMAN BEY
KARAMAN MEVLEVÎHÂNESİ KARAMÂNÎ MEHMED PAŞA
KARAMÂNÎ, Cemâleddin İshak KARAMANLI
KARAMANLI NİZÂMÎ KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi
KARAMANOĞLU MEHMED BEY KARAMANOĞULLARI
KARAMEHMETOĞLU, Hüseyin Avni KARÂMİTA
KARANLIK KÜMBET KARANTİNA
KARAOĞLAN MUSTAFA EFENDİ KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
KARAOSMANOĞULLARI KARAPAPAKLAR
KARAPINAR KARAPÎRÎ
KARASUBAZAR KARAT
KARATAY HANI KARATAY MEDRESESİ
KARATAY, Celâleddin KARATAY, Fehmi Ethem
KARAVEZİR MEHMED PAŞA KARAVİYYÎN CAMİİ
KARAY, Refik Halit KARAYAZICI ABDÜLHALİM
KARAZA b. K‘B KARCIĞAR
KARDEŞ KARDEŞLİK
KAREDE SERİYYESİ KARESİ BEY
KARESİOĞULLARI KARGI
KĀRİ KĀRİA SÛRESİ
KARÎN KARİNÂBÂD
KARÎNE KARÎNE
KĀRİNÎLER KĀRİÜLHİDÂYE
KARİYE CAMİİ KARÎZ
KARKARATÜLKÜDR GAZVESİ KARKIN
KARLI-İLİ KARLI-İLİ BEYİ MEHMED BEY KÜLLİYESİ
KARLIDAĞ, Abdullah Cevdet KARLOFÇA
KARLOVA KARLUKLAR
KARMATÎLER KARRÂB
KARS KARSÎ
KARTÂCENNÎ KĀRÛN
KARZ KASABA
KASABA KASABBAŞIZÂDE İBRÂHİM
KASÂME KÂSÂNÎ
KÂSÂNÎ, Ahmed KÂSÂNİYYE
KASAP KASAS SÛRESİ
KASASÜ’l-ENBİYÂ KASBA CAMİİ
KASD KÂSE
KASEM KĀSIM
KASIM AĞA KĀSIM b. ASBAĞ
KĀSIM b. ÎSÂ el-İCLÎ KĀSIM b. KUTLUBOĞA
KĀSIM b. MUHAMMED b. EBÛ BEKİR KĀSIM b. SÂBİT
KĀSIM b. SELLÂM KĀSIM EMÎN
KASIM GÜNLERİ KĀSIM HANLIĞI
KASIM PAŞA CAMİİ KASIM PAŞA CAMİİ ve KÜLLİYESİ
KASIM PAŞA KÜLLİYESİ KASIM PAŞA, Cezerî
KASIM PAŞA, Güzelce KĀSIM-ı ENVÂR
KĀSIM, Abdülkerîm KĀSIMÎ, Cemâleddin
KĀSIMİYYE KĀSIMİYYE
KĀSIMİYYE CAMİİ KASIMPAŞA MEVLEVÎHÂNESİ
KASIR KĀSIR
KASIT KASÎ (Benî Kasî)
KASİDE KASÎDETÜ YEKŪLÜ’l-ABD
KASÎDETÜ’l-BÜRDE KASÎDETÜ’l-BÜRDE
KASÎM KASR
KASR KASR-ı HÜMÂYUN
KASRIŞÎRİN ANTLAŞMASI KASRÎ, Abdülcelîl b. Mûsâ
KASRÎ, Hâlid b. Abdullah KASRU BELKÜVÂRÂ
KASRÜ’l-HAYR KASRÜ’l-MÜŞETTÂ
KASRÜ’l-ÜHAYDIR KASSÂB
KASSÂM KASSÂM, İzzeddin
KASSÂR KASSÂRİYYE
KASTALLÂNÎ KASTALLÂNÎ, Ahmed b. Muhammed
KASTALLÂNÎ, Muhammed b. Ahmed KASTAMONU
KASTİLYA KASTİLYA
KASUMOVİÇ, İsmet KASVÂ
KÂŞÂN KÂŞÂNÎ, Abdullah b. Ali
KÂŞÂNÎ, Abdürrezzâk KÂŞÂNÎ, Âyetullah
KÂŞÂNÎ, Molla Muhsin KÂŞGAR
KÂŞGARÎ KÂŞGARLI MAHMUD
KÂŞÎ KÂŞİFÎ, Hüseyin Vâiz
KÂŞİFLİK KÂŞİFÜLGITÂ, Ahmed b. Ali
KÂŞİFÜLGITÂ, Ca‘fer b. Hızır KÂŞİFÜLGITÂ, Muhammed Hüseyin
KAŞKAY KAŞTÂLE
KAT‘ KAT‘
KAT‘İYYE KATÂDE b. DİÂME
KATÂDE b. İDRÎS KATÂDE b. NU‘MÂN
KATALOG KATAN SEFERİ
KATANOV, Nikolay Fyodoroviç KATAR
KATARÎ b. FÜCÂE KATEGORİ
KATI‘ KĀTI‘ b. SÂRİĶ
KATIRCIOĞLU MEHMED PAŞA KATÎA
KÂTİB KÂTİB ÇELEBİ
KÂTİB-i ADL KÂTİB-i KÜTÜB
KÂTİBÎ, Ali b. Ömer KÂTİBÎ, Şemseddin
KÂTİBÜLLEYS KÂTİBZÂDE MEHMED REFÎ
KATÎF KATÎÎ
KATİL KÂTİP
KATL KATOLİKLİK
KATRÂN-ı TEBRÎZÎ KATRÜ’n-NEDÂ
KATTÂN, Ebû Ma‘şer KATTÂN, Rebî‘ b. Süleyman
KATTÂN, Yahyâ b. Saîd KAVÂİD
KAVÂİDÜ AKĀİDİ ÂLİ MUHAMMED KAVÂİDÜ’t-TAHDÎS
KAVALA KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA
KAVÂNÎN-i ÂL-i OSMÂN KAVÂRÎRÎ
KAVAS KAVÎ
KAVİM KAVLİYYE
KAVMİYET KAVS-i KUZAH
KAVSÎ TEBRÎZÎ KAVSNÂME
KAVUK KAVUKCÎ
KAVUKLU KAVURD BEY
KAVVÂL KAYGUSUZ ABDAL
KAYI KAYIKÇI KUL MUSTAFA
KAYIKÇIOĞLU, Sâdık Vicdânî KAYIŞZÂDE HÂFIZ OSMAN NÛRİ
KAYITBAY KAYITBAY KÜLLİYESİ
KAYLE bint MAHREME KAYLÛLE
KAYMAKAM KAYN (Benî Kayn)
KAYNAK, Sadettin KAYNUKĀ‘ (Benî Kaynukā‘)
KAYREVAN KAYREVAN ULUCAMİİ
KAYREVÂNÎ, Abdullah b. Abdurrahman KAYREVÂNÎ, Muhammed b. Ca‘fer
KAYS AYLÂN (Benî Kays Aylân) KAYS b. AMR
KAYS b. ÂSIM KAYS b. EBÛ HÂZİM
KAYS b. HATÎM KAYS b. MÜLEVVAH
KAYS b. SA‘D KAYS b. ZERÎH
KAYSÂRİYYE KAYSER
KAYSERİ KAYSERİ ETNOGRAFYA MÜZESİ
KAYSERİ ULUCAMİİ KAYSERÎ, Abdülmuhsin
KAYSÛNÎZÂDE KAYYIM
KAYYÛM KAYYÛM NÂSIRÎ
KAZÂ KAZÂ
KAZÂ KAZA
KAZÂBÂDÎ KAZABLANKA
KAZAKİSTAN KAZAKLAR
KAZAN KAZAN HANLIĞI
KAZAN KALDIRMAK KAZANLIK
KAZASKER KAZASKER MEHMED EMİN EFENDİ
KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ KAZDAĞLİYYE
KÂZERÛNÎ KÂZERÛNİYYE
KAZF KÂZIM KARABEKİR
KÂZIM PAŞA KÂZIM REŞTÎ
KÂZIMEYN KAZIMIRSKI, Albin (Albert) de Biberstein
KAZIYYE KAZVİN
KAZVÎNÎ, Abdülgaffâr b. Abdülkerîm KAZVÎNÎ, Alâüddevle
KAZVÎNÎ, Ali b. Ömer KAZVÎNÎ, Hamdullah
KAZVÎNÎ, Hatîb KAZVÎNÎ, Hüseyin b. İbrâhim
KAZVÎNÎ, Mîr Yahyâ KAZVÎNÎ, Mirza Muhammed Han
KAZVÎNÎ, Zekeriyyâ b. Muhammed KAZZÂZ
KAZZÂZ HASAN ÇELEBİ KEBÂİR
KEBÎKEC KEBÎR
KEBÎR KEBÎRE
KEBÎRPANTHÎLER KECCÎ
KEÇECİZÂDE İZZET MOLLA KEDÎD SEFERİ
KEDOURIE, Elie KEF
KEFÂET KEFALET
KEFÂRET KEFE
KEFEN KEFEVÎ HÜSEYİN EFENDİ
KEFEVÎ, Mahmûd b. Süleyman KEFEVÎ, Mehmed
KEFFÂRET KEFİL
KEHANET KEHF SÛRESİ
KEHHÂLE, Ömer Rızâ KEHKEŞAN
KELÂBÂZÎ, Ahmed b. Muhammed KELÂBÂZÎ, Mahmûd b. Ebû Bekir
KELÂBÂZÎ, Muhammed b. İbrâhim KELÂÎ
KELÂM KELÂM
KELÂNTER KELB (Benî Kelb)
KELBÎ, Ebü’l-Kāsım KELBÎ, Hişâm b. Muhammed
KELBÎ, Muhammed b. Sâib KELBÎLER
KELDÂNÎLER KELÎLE ve DİMNE
KELÎM-i KÂŞÂNÎ KELİME
KELİME-i TEVHİD KELİMETULLAH
KELÎMULLAH KELÎMULLAH-ı CİHÂNÂBÂDÎ
KELÛK b. ABDULLAH KELVEZÂNÎ
KEMAH KEMAHLI İBRÂHİM HAKKI
KEMÂL KEMAL ARUÇİ
KEMAL REİS KEMAL TAHİR
KEMAL ÜMMÎ KEMÂL-i HUCENDÎ
KEMAL, Aliasker KEMÂLEDDİN BEY, Mimar
KEMÂLEDDİN el-ENBÂRÎ KEMÂLEDDİN el-FÂRİSÎ
KEMÂLEDDÎN-i HÂRİZMÎ KEMÂLEDDÎN-i İSFAHÂNÎ
KEMÂLÎ EFENDİ KEMÂLÎ, Ziyâeddin
KEMALİYE KEMALOĞLU
KEMALPAŞAZÂDE KEMALZÂDE ALİ EFENDİ
KEMÂNÎ HIZIR AĞA KEMANKEŞ ALİ PAŞA
KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA KEMANKEŞ TEKKESİ
KEMENÇE KEMER
KEMİYET KEMURA, Süleyman
KENAN PAŞA KENAN RİFÂÎ
KENDİNİ BEĞENME KENGERÎLER
KENNÛN KENYA
KENZ KENZ-i MAHFÎ
KENZÎ HASAN EFENDİ KENZÎLER
KENZÜ’d-DEKĀİK KENZÜ’l-KÜBERÂ
KENZÜ’l-UMMÂL KENZÜ’l-VÜSÛL
KEPECİOĞLU, Kâmil KERÂBÎSÎ
KERAHET KERÂMET
KERÂMET ALİ KERBELÂ
KERBİYYE KERÇ
KERDERÎ, Hâfızüddin KERDERÎ, Şemsüleimme
KERECÎ KEREK
KEREKÎ, Burhâneddin KEREKÎ, Muhakkık-ı Sânî
KEREM ile ASLI KEREM, Yûsuf
KERERÂNÎLER KERHÎ
KERÎM KERİM HAN ZEND
KERÎMÎ, Fâtih KERİMOVİÇ, Mehmet Ali
KERÎMÜDDİN AKSARÂYÎ KERKÜK
KERMELÎ, Anistâs Mârî KERMÎ
KERRÂMİYYE KERREMALLAHU VECHEH
KERT KERÛBÎ
KERVAN KERVANSARAY
KESB KESB
KESBÎ MUSTAFA EFENDİ KESELÂ
KESİK BAŞ DESTANI KESİK MİNARE CAMİİ
KESKİOĞLU, Osman KESRET
KESREVÎ, Seyyid Ahmed KESRİYE
KESTANEPAZARI CAMİİ KESTELÎ
KEŞ KEŞF
KEŞFÎ MEHMED ÇELEBİ KEŞFÜ ESRÂRİ’l-BÂTINİYYE
KEŞFÜ’l-ESRÂR KEŞFÜ’l-HAFÂ
KEŞFÜ’l-MAHCÛB KEŞFÜ’z-ZUNÛN
KEŞİŞ KEŞMİR
KEŞMÎRÎ KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’l-FÜNÛN ve’l-ULÛM
KEŞT KETEBE
KETEBE KETEBE KAYDI
KETHÜDÂ KETHÜDÂ HASAN PAŞA
KETHÜDÂZÂDE ÂRİF EFENDİ KETTÂNÎ, Muhammed Abdülhay
KETTÂNÎ, Muhammed b. Abdülkebîr KETTÂNÎ, Muhammed b. Ca‘fer
KETTÂNİYYE KEVÂKİBÎ, Abdurrahman b. Ahmed
KEVÂKİBÎ, Muhammed b. Hasan KEVÂŞÎ
KEVKEBÂN KEVKEBÂNÎ
KEVN KEVN ve FESAD
KEVSER KEVSER SÛRESİ
KEVSERÎ KEYÂNÎLER
KEYD KEYFİYET
KEYHUSREV I KEYHUSREV II
KEYHUSREV III KEYKÂVUS b. İSKENDER
KEYKÂVUS I KEYKÂVUS I DÂRÜŞŞİFÂSI
KEYKÂVUS II KEYKUBAD I
KEYKUBAD II KEYKUBAD III
KEYL KEYLECE
KEYLÎ KEYSÂN
KEYSÂNİYYE KEYYÂLİYYE
KEYYÂLİYYE KEZZÂB
KIBLE KIBLE TAŞI
KIBRIS KIBRISLI KÂMİL PAŞA
KIDEM KIDVÂÎ
KIEPERT KIFTÎ
KILÂDE KILICARSLAN I
KILICARSLAN II KILICARSLAN III
KILICARSLAN IV KILIÇ
KILIÇ ALAYI KILIÇ ALİ PAŞA
KILIÇ ALİ PAŞA KÜLLİYESİ KILIÇ ALİ PAŞA KÜTÜPHANESİ
KILIÇZÂDE HAKKI KINALIZÂDE ALİ EFENDİ
KINALIZÂDE HASAN ÇELEBİ KINIK
KINNESRÎN KINTÂR
KIPÇAKLAR KIPTÎLER
KIRAAT KIRAAT
KIRAAT KIRAAT ve SEMÂ KAYDI
KIRÂAT-i SEB‘A KIRÂN
KIRÂNÂT KIRAT
KIRÂZ KIRBELYÂNÎ
KIRÇOVA KIRGIZİSTAN
KIRGIZLAR TÜRBESİ KIRIKKALE
KIRIM KIRIMLI MAHMUD AĞA
KIRK KIRK HADİS
KIRK HAL KIRK VEZİR
KIRKA KIRKANBAR
KIRKÇEŞME SULARI KIRKLARELİ
KIRKPINAR KIRMA
KIRŞEHİR KIRTAS
KISAKÜREK, Necip Fazıl KISAS
KISAS-ı ENBİYÂ KISASÜ’l-ENBİYÂ
KISASÜ’l-KUR’ÂN KISITLI
KISKANÇLIK KISMET
KISMET KISSA
KISSA KISSA-i YÛSUF
KISSAHAN KISSATÜ SEYF b. ZÛYEZEN
KISSLING, Hans Joachim KIST
KIST KIŞR
KITA KITA
KITÂL SÛRESİ KITMÎR
KIVÂMÎ KIVÂMÜSSÜNNE
KIYÂDE KIYÂDE
KIYÂFE KIYAFET
KIYAFETNÂME KIYAM
KIYÂM bi-NEFSİHÎ KIYÂME SÛRESİ
KIYAMET KIYAMET ALÂMETLERİ
KIYAS KIYEMÎ
KIYYE KIZ
KIZANLIK KIZIK
KIZIL AHMED BEY KIZILARSLAN
KIZILAY KIZILBAŞ
KIZILDENİZ KIZILELMA
KIZILTEPE ULUCAMİİ KIZLAR AĞASI
KIZLAR AĞASI HAMAMI KİBİR
KİÇİK MESCİDİ KİFÂYETULLAH DİHLEVÎ
KİLÂB b. REBÎA (Benî Kilâb b. Rebîa) KİLÂR-ı ÂMİRE
KİLÂZİYE KİLE
KİLİ KİLİM
KİLİS KİLİS MEVLEVÎHÂNESİ
KİLİSE KİLİSLİ ABDULLAH SERMEST
KİLİSLİ RİFAT BİLGE KİLİTBAHİR KALESİ
KİLVE KİMEK
KİMYA KİN
KİNÂNE (Benî Kinâne) KİNÂNÎ, Abdülazîz b. Yahyâ
KİNÂNÎ, Yahyâ b. Ömer KİNAYE
KİNDE (Benî Kinde) KİNDÎ, Abdülmesîh b. İshak
KİNDÎ, Bişr b. Velîd KİNDÎ, Muhammed b. Yûsuf
KİNDÎ, Tâceddin KİRA
KİRÂMEN KÂTİBÎN KİRAZOĞLU, Ömer
KİRDÂR KİRMAN
KİRMAN SELÇUKLULARI KİRMÂNÎ, Cüdey‘ b. Ali
KİRMÂNÎ, Evhadüddin KİRMÂNÎ, Hâcû
KİRMÂNÎ, Hamîdüddin KİRMÂNÎ, Rükneddin
KİRMÂNÎ, Şemseddin KİRMÂNÎ, Tâcülkurrâ
KİRMANŞAH KİRMASTÎ
KİRVE KİSÂÎ-yi MERVEZÎ
KİSÂÎ, Ali b. Hamza KİSRÂ
KİTAB KİTÂB-ı BAHRİYYE
KİTÂB-ı DİYARBEKRİYYE KİTÂB-ı MUKADDES
KİTÂBE KİTÂBET
KİTÂBET KİTÂBÎ
KİTÂBİYAT KİTÂBÜ SÎBEVEYHİ
KİTÂBÜ’l-AYN KİTÂBÜ’l-CEMÂHİR
KİTÂBÜ’l-CÎM KİTÂBÜ’l-EDVÂR
KİTÂBÜ’l-EMVÂL KİTÂBÜ’l-EMVÂL
KİTÂBÜ’l-EMVÂL KİTÂBÜ’l-ERBAÎN
KİTÂBÜ’l-ESNÂM KİTÂBÜ’l-FİLÂHA
KİTÂBÜ’l-HARÂC KİTÂBÜ’l-HARÂC
KİTÂBÜ’l-HARÂC KİTÂBÜ’l-HAYEVÂN
KİTÂBÜ’l-İDRÂK KİTÂBÜ’l-İLEL
KİTÂBÜ’l-İLEL KİTÂBÜ’l-KEBÂİR
KİTÂBÜ’l-MECMÛ‘ KİTÂBÜ’l-MEGĀZÎ
KİTÂBÜ’l-MESÂHİF KİTÂBÜ’l-MUHÎT
KİTÂBÜ’n-NEBÂT KİTÂBÜ’n-NECÂT
KİTÂBÜ’r-RAVZATEYN KİTÂBÜ’s-SAYDELE
KİTÂBÜ’s-SEB‘A KİTÂBÜ’s-SINÂATEYN
KİTÂBÜ’s-SİYER KİTÂBÜ’s-SÜNNE
KİTÂBÜ’ş-ŞİFÂ KİTÂBÜ’t-TASRÎF
KİTÂBÜ’t-TEFHÎM KİTÂBÜ’t-TEVHÎD
KİTÂBÜ’t-TEVHÎD KİTÂBÜ’t-TEVHÎD
KİTAP KİTAP
KİTAP KİTAP
KİYÂ el-HERRÂSÎ KİZB
KLASİK TÜRK EDEBİYATI KLİS
KOCA KOCA DÂVUD PAŞA
KOCA HÜSEYİN KOCA HÜSREV PAŞA
KOCA MUSTAFA PAŞA KOCA MUSTAFA PAŞA CAMİİ ve KÜLLİYESİ
KOCA NİŞANCI MUSTAFA ÇELEBİ KOCA RÂGIB PAŞA
KOCA SEKBANBAŞI RİSÂLESİ KOCA SİNAN PAŞA
KOCA SİNAN PAŞA KÜLLİYESİ KOCA YÛSUF PAŞA
KOCABAŞI KOCAELİ
KOCAHÜSAMZÂDE ABDURRAHMAN EFENDİ KOCATEPE CAMİİ
KOCATÜRK, Vasfi Mahir KOÇİ BEY
KOÇU, Reşat Ekrem KOĞACIZÂDE MEHMED EFENDİ
KOKU KOLTUK TEZHİBİ
KOMİSYON KOMOR ADALARI
KOMŞU KONAK
KONAK KONAKRİ
KONAR GÖÇER KONEVÎ, Alâeddin
KONEVÎ, Cemâleddin KONEVÎ, Mehmed
KONEVÎ, Muhammed b. Ahmed KONEVÎ, Sadreddin
KONEVÎ, Şemseddin KONFÜÇYÜSÇÜLÜK
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ KONİÇE
KONONOV, Andrey Nikolayeviç KONRAPA, Mehmet Zekâi
KONSİL KONSOLOS
KONSTANTİN, Afrikalı (CONSTANTINUS AFRICANUS) KONUK, Ahmet Avni
KONYA KONYA ETNOGRAFYA MÜZESİ
KONYA İNCE MİNARELİ MEDRESE TAŞ ve AHŞAP ESERLER MÜZESİ KONYA KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLERİ MÜZESİ
KONYA ULUCAMİİ KONYALI, İbrahim Hakkı
KORÇA, Hâfız Ali KORÇE
KORDOFAN KORE CUMHURİYETİ
KORFU KORKAKLIK
KORKÎS AVVÂD KORKU
KORKU NAMAZI KORKUT ATA
KORKUT CAMİİ KORKUT, Besim
KORKUT, Şehzade KORON
KORSAN KORSİKA
KORU KORUCU
KORUTÜRK, Fahri Sabit KORYÜREK, Enis Behiç
KOSANTÎNE KOSOVA
KOSOVA SAVAŞLARI KOSTANTÎNE
KOSTANTİNİYE KOŞAY, Hamit Zübeyr
KOŞMA KOTKU, Mehmet Zahit
KOVACI DEDE TEKKESİ KOVCULUK
KOWALSKI, Tadeusz KOYUN BABA
KOYUN BABA KÖPRÜSÜ KOYUNOĞLU, Ahmet Rasih İzzet
KOZA HANI KOZAK
KOZMOGONİ KÖKBÖRİ
KÖKSAL, Mustafa Âsım KÖKTEN, Mehmet Münir
KÖLE KÖLEMENLER
KÖLÜK b. ABDULLAH KÖLÜK CAMİİ ve KÜLLİYESİ
KÖMÜRCÜZÂDE MEHMED EFENDİ KÖPEK
KÖPRÜ KÖPRÜLÜ KERVANSARAYI
KÖPRÜLÜ KÜLLİYESİ KÖPRÜLÜ KÜTÜPHANESİ
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad
KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL MUSTAFA PAŞA
KÖPRÜLÜZÂDE NÛMAN PAŞA KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ
KÖRFÜZ KÖROĞLU
KÖS KÖSE MİHAL
KÖSEDAĞ SAVAŞI KÖSEM SULTAN
KÖSETÜRKMEN, Muharrem Hilmi KÖSTENCE
KÖSTENDİL KÖŞK
KÖŞKMEDRESE KÖTÜLÜK
KÖTÜMSERLİK KÖY ENSTİTÜSÜ
KÖYMEN, Mehmet Altay KRACKOVSKIJ, Ignatij Julianovic
KRAELITZ-GREIFENHORST, Friedrich von KRAMERS, Johannes Heindrik
KRAUS, Paul Eliezer KREMER, Alfred von
KRENKOW, Fritz KREŞEVLYAKOVİÇ, Hamdiya
KREUTEL, Richard Franz KRITOVULOS, Mikhael
KRUYA KUALA LUMPUR
KUBA KUBÂ
KUBÂ MESCİDİ KUBÂDÂBÂD SARAYI
KUBBE KUBBE
KUBBE VEZİRİ KUBBEALTI
KUBBENİŞÎN KUBBETÜ’l-İMÂM eş-ŞÂFİÎ
KUBBETÜ’s-SAHRE KUBBETÜ’s-SULEYBİYYE
KUBH KÛÇEK DERVİŞ MUSTAFA
KÛÇEK HAN CENGELÎ KUDÂA (Benî Kudâa)
KUDÂÎ KUDÂME AİLESİ
KUDÂME b. CA‘FER KUDÂME b. MAZ‘ÛN
KUDAYBERDİEV, Şakerim KUDDİSE SIRRUH
KUDDÛS KUDDÛSÎ AHMED EFENDİ
KUDRET KUDRET
KUDSÎ HADİS KUDSİYET
KUDSİYYE BEGÜM KUDÛRÎ
KUDÜM KUDÜS
KÛFE KÛFÎ
KÛFİYYÛN KÛHÎ
KÛHÎ-i ŞÎRÂZÎ KUHİSTÂNÎ
KUL KUL
KUL HAKKI KUL HİMMET
KUL MESUD KUL NESÎMÎ
KULAÇ KULCA
KULE KULELİ ASKERÎ LİSESİ
KULELİ VAK‘ASI KULLE
KULOĞLU KULOĞLU
KULOĞLU MUSTAFA KULU, Fahreddin
KUM KUMANLAR
KUMANOVA KUMAR
KUMAŞ KUMBARACI
KUMBARACILAR, Mehmet İzzet KŪMİS
KUMMÎ, Muhammed b. Hasan KUMMÎ, Sa‘d b. Abdullah
KUMMÎ, Şeyh Sadûk KUMRAL ABDAL
KUMUKLAR KUNANBAYEV, Abay
KUNBÜL KUNGRAT
KÚNOS, Ignácz KUNT, Fatma Rikkat
KUNTAY, Mithat Cemal KUNUT
KUR‘A KUR’AN
KUR’AN KURSU KUR’ÂNİYYÛN
KURAN, Ahmet Bedevi KÛRÂNÎ
KURAT, Akdes Nimet KURATÂ SERİYYESİ
KURAYZA (Benî Kurayza) KURB
KURBAN KURBAN BAYRAMI
KURBET KURÇİ
KUREŞÎ KUREYŞ (Benî Kureyş)
KUREYŞ SÛRESİ KURRÂ
KURRÂ KURRE b. ŞERÎK
KURSAVÎ KURŞUN DÖKME
KURŞUNLU HAN KURŞUNLU KÜLLİYESİ
KURTOĞLU, Hüseyin Fevzi KURTUBA
KURTUBA ULUCAMİİ KURTUBÎ, Ahmed b. Ömer
KURTUBÎ, Muhammed b. Ahmed KURTUBÎ, Yahyâ b. Sa‘dûn
KURTULMUŞ, Numan KURUCU, Ali Ulvi
KURUCU, Mustafa KURUŞ
KUS b. SÂİDE KUSAY b. KİLÂB
KUSAYRU AMRE KUSEM b. ABBAS
KUSSÂS KUSTÂ b. LÛKĀ
KŪSÛNÎ KUSÛRÎ
KUŞADALI İBRÂHİM EFENDİ KUŞADALI TEKKESİ
KUŞÂŞÎ KUŞÇUBAŞI, Eşref Sencer
KUŞEVİ KUŞEYRÎ, Abdülkerîm b. Hevâzin
KUŞEYRÎ, Muhammed b. Saîd KUŞEYRİYYE
KUŞLUK NAMAZI KUŞMÂNÎ
KÛŞYÂR b. LEBBÂN KUTADGU BİLİG
KUTALMIŞ KUTÂMÎ
KUTB KUTB
KUTBE b. ÂMİR KUTBÎ DEDE EFENDİ
KUTBÜDDİN AYBEG KUTBÜDDİN BAHTİYÂR
KUTBÜDDİN el-HALEBÎ KUTBÜDDİN el-MEKKÎ
KUTBÜDDİN er-RÂVENDÎ KUTBÜDDİN et-TAHTÂNÎ
KUTBÜDDİN HÂRİZMŞAH KUTBÜDDİN HAYDAR
KUTBÜDDİN İZNİKÎ KUTBÜDDİN MÜBÂREK ŞAH
KUTBÜDDÎN-i ŞÎRÂZÎ KUTBÜDDİNZÂDE İZNİKÎ
KUTEYBE b. MÜSLİM KUTEYBE b. SAÎD
KUTLU BEY CAMİİ KUTLU BİLGİ
KUTLUĞ HATUN KUTLUĞHANLILAR
KUTN KUTRUB
KUTSİYET KUTUB
KUTUB MİNÂR KUTUBŞÂHÎLER
KUTUZ KŪTÜ’l-KULÛB
KÛTÜL‘AMÂRE KÛTVÂL
KUÛD KUVÂ-yi MİLLİYE
KUVEYRÎ KUVVET
KUYRUKLU BUYRULDU KUYUCU MURAD PAŞA
KUYUCU MURAD PAŞA KÜLLİYESİ KUYULAR
KUYUMCULUK KUZÂA (Benî Kuzâa)
KUZAH KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
KÜAYBE bint SA‘D KÜBREVİYYE
KÜÇÜK AYASOFYA KÜLLİYESİ KÜÇÜK EFENDİ KÜLLİYESİ
KÜÇÜK İMAM MEHMED EFENDİ KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI
KÜÇÜK MECİDİYE CAMİİ KÜÇÜK MECMUA
KÜÇÜK MÜEZZİN MEHMED EFENDİ KÜÇÜK, Mustafa Fazıl
KÜÇÜKÇEKMECE KÖPRÜSÜ KÜÇÜKÇELEBİZÂDE İSMÂİL ÂSIM
KÜÇÜKSU KASRI KÜÇÜKU, Muhammed
KÜÇÜM HAN KÜFRÂN-ı Nİ‘MET
KÜFÜR KÜFÜV
KÜHL KÜHNEL, Ernst
KÜLÂH KÜLBE-i AHZÂN
KÜLEYNÎ KÜLLÂBİYYE
KÜLLÎ KÜLLÎ KAİDE
KÜLLİYAT KÜLLİYE
KÜLLİYYÂT-ı HAMS KÜLLİYYÂT-ı KAVÂNÎN
KÜLSÛM b. AMR KÜLSÛM b. HUSAYN
KÜLTÜR KÜLTÜR HAFTASI
KÜMBET KÜMEYL b. ZİYÂD
KÜMEYLİYYE KÜMEYT el-ESEDÎ
KÜMÛN KÜN
KÜNÂ KÜNDEKÂRÎ
KÜNDÜRÎ KÜNHÜ’l-AHBÂR
KÜNTÎ KÜNYE
KÜR KÜRÂUNNEML
KÜRBOĞA KÜRDÎ
KÜRDÎ, Muhammed Emîn KÜRDÎLİ-HİCAZKÂR
KÜRE KÜRE ULUCAMİİ
KÜREYBİYYE KÜRK
KÜRKÇÜ HANI KÜRKÇÜOĞLU, Kemal Edip
KÜRSÎ KÜRSÜ
KÜRZ b. ALKAME KÜRZ b. CÂBİR
KÜSEYYİR KÜSÛF
KÜŞÂCİM KÜTAHYA
KÜTAHYA MEVLEVÎHÂNESİ KÜTAHYA ULUCAMİİ
KÜTTÂB KÜTTÂB
KÜTÜB-i ERBAA KÜTÜB-i SİTTE
KÜTÜBÎ KÜTÜBİYYE CAMİİ
KÜTÜKOĞLU, Bekir KÜTÜPHANE
KÜVEYT