Ana Sayfa

Kur’ân-ı Kerim’de geçen kelimeler, köklerine göre sıralanmaktadır. Her harfin altında, o harf ile başlayan ve Kur’ân’da geçen kökleri, ayrıca özel isimler alfabetik sıra içinde sunulmaktadır..

ث ت ب أ
د خ ح ج
س ز ر ذ
ط ض ص ش
ف غ ع ظ
م ل ك ق
ي و ه ن

 

Nasıl Kullanılır?

Kur’ân’da geçen kelimelerin köklerini incelerken, şu bilgilere öncelik verilmiştir:

  • Kök kelimenin manası, diğer bazı türevleri ve açıklamalar.
  • Kur’ân’da geçen türevleri, anlamları ve Kur’ân’da geçme adedi.
  • Köke ait kelimelerin benzer ve zıt anlamlıları.
  • Bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler ve anlamları.
  • Köke ait Kur’ân’da geçen kelimelerin, ayet içinde kullanımları (Çok büyük miktarda olanları henüz ele alınmamıştır)

Aşağıda, uygulamadan nasıl istifade edeceğiniz hakkında daha detaylı bilgi bulacaksınız.

Hakkımızda

Uygulamanın amacını ve hakkındaki diğer bilgileri aşağıdaki butona basarak öğrenebilirsiniz.

Kaynaklar

Aşağıda, çalışma sırasında yararlanılan elektronik ve matbu kaynakları bulabilirsiniz.