Hz. Muhmmed'in Hayatındaki Önemli Yerler Hızlı Eşleştir
 

 
 
Oyun Kuralları:
Üstte verilen cevapları alttaki soruya sürükleyerek eşleştirin..


Hazırsan başlayalım!

Mekke
Medine
Şam
Habeşistan
Hira
Sevr
Bedir
Kudüs
Yesrib
Ebva
Akabe
Safa
Medine şehrinin hicretten önceki adı
Peygamberimize Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı mağara
Peygamberimizin mezarının bulunduğu şehir
Peygamberimizin çocukluğunda ticaret için amcası Ebu Talip'le gittiği şehir
Müslümanların Mekkeli müşriklerle ilk büyük savaşı yaptıkları yer
Peygamberimizin hicretten önce Medinelilerle buluşup sözleştiği yer
Mekkeli müslümanların ilk hicret ettikleri ülke
Peygamberimizin doğduğu şehir
Peygamberimizin annesinin vefat ettiği köy
Peygamberimizin hicret sırasında Hz Ebu Bekir'le birlikte saklandıkları mağara
Peygamberimizin isra ve miraç olayında gittiği şehir
Peygamberimizin Mekkelileri ilk defa açıktan İslam'a davet ettiği tepeTebrikler! 

TEKRAR OYNA!


Tebrikler
Hepsini doğru eşleştirdiniz!

Doğru cevaplar:

SoruCevap:
Peygamberimizin baba tarafından dedesiAbdülmuttalip
Peygamberimizin anne tarafından dedesiVehb
Peygamberimizin babasıAbdullah
Peygamberimizin annesiÂmine
Peygamberimizin sütannesiHalime
Peygamberimizin sütkardeşiŞeyma
Peygamberimizi büyüten amcasıEbu Talip
Peygamberimizin Uhut Savaşı'nda şehit olan amcasıHz Hamza
Peygamberimizin hanımıHz Hatice
Peygamberimizin kızıHz Fâtıma
Peygamberimizin amcasının oğluHz Ali
Peygamberimizin torunuHz Hüseyindindersioyun.com