Hz. Muhmmed'in Akrabaları Hızlı Eşleştir
 

 
 
Oyun Kuralları:
Üstte verilen cevapları alttaki soruya sürükleyerek eşleştirin..


Hazırsan başlayalım!

Abdülmuttalip
Vehb
Abdullah
Âmine
Halime
Şeyma
Ebu Talip
Hz Hamza
Hz Hatice
Hz Fâtıma
Hz Ali
Hz Hüseyin
Peygamberimizin hanımı
Peygamberimizin sütannesi
Peygamberimizin anne tarafından dedesi
Peygamberimizin babası
Peygamberimizi büyüten amcası
Peygamberimizin amcasının oğlu
Peygamberimizin annesi
Peygamberimizin baba tarafından dedesi
Peygamberimizin kızı
Peygamberimizin sütkardeşi
Peygamberimizin Uhut Savaşı'nda şehit olan amcası
Peygamberimizin torunuTebrikler! 

TEKRAR OYNA!


Tebrikler
Hepsini doğru eşleştirdiniz!

Doğru cevaplar:

SoruCevap:
Peygamberimizin baba tarafından dedesiAbdülmuttalip
Peygamberimizin anne tarafından dedesiVehb
Peygamberimizin babasıAbdullah
Peygamberimizin annesiÂmine
Peygamberimizin sütannesiHalime
Peygamberimizin sütkardeşiŞeyma
Peygamberimizi büyüten amcasıEbu Talip
Peygamberimizin Uhut Savaşı'nda şehit olan amcasıHz Hamza
Peygamberimizin hanımıHz Hatice
Peygamberimizin kızıHz Fâtıma
Peygamberimizin amcasının oğluHz Ali
Peygamberimizin torunuHz Hüseyindindersioyun.com