Kuran Öğretmenim

1. BÖLÜM - ELİFBA HARFLERİ

Ders 1 Harfler
Ders 2 Harflerin Yazılışları
Ders 3 Başta
Ders 4 Ortada
Ders 5 Sonda
Ders 6 Bölüm Sonu Alıştırması

2. BÖLÜM - HAREKELER

Ders 7 Üstün (Fetha)
Ders 8 Esre (Kesre)
Ders 9 Ötre (Damme)
Ders 10 Harekeli Harfler
Ders 11 Bölüm Sonu Alıştırması

3. BÖLÜM - TENVİN

Ders 12 İki Üstün
Ders 13 İki Esre
Ders 14 İki Ötre
Ders 15 Tenvin Alıştırmaları
Ders 16 Bölüm Sonu Alıştırması

4. BÖLÜM -
CEZM


Ders 17 Üstünlü Harften Sonraki Cezm
Ders 18 Esreli Harften Sonraki Cezm
Ders 19 Ötreli Harften Sonraki Cezm
Ders 20 Karışık Alıştırmalar
Ders 21 Bölüm Sonu Alıştırması (Harekeli)
Ders 22 Bölüm Sonu Alıştırması (Tenvinli)

5. BÖLÜM - MEDDİ TABİİ


Ders 23 Uzatan Elif
Ders 24 Asar
Ders 25 Uzatan Elif-i Maksure
Ders 26 Uzatan Ye
Ders 27 Uzatan Vav
Ders 28 Uzatan Çoğul Vav
Ders 29 Karışık Alıştırmalar
Ders 30 Bölüm Sonu Alıştırması 1
Ders 31 Bölüm Sonu Alıştırması 2

6. BÖLÜM - SAKİN YE, SAKİN VAV VE KALKALE


Ders 32 Sakin Ye
Ders 33 Sakin Vav
Ders 33 (2) Sakin Ye ve Sakin Vav Alıştırmaları
Ders 34 Kalkale
Ders 35 Kalkale Alıştırmaları


7. BÖLÜM - MED


Ders 36 Elif İle Med
Ders 37 Elif-i Maksure İle Med
Ders 38 Ye İle Med
Ders 39 Vav İle Med
Ders 40 Karışık Alıştırmalar
Ders 41 Bölüm Sonu Alıştırması


8. BÖLÜM - ŞEDDE


Ders 42 Şedde 1
Ders 43 Şedde 2
Ders 44 Şedde Alıştırmaları
Ders 45 Şeddeli Nun ve Mim
Ders 46 İdgam
Ders 47 Meddi Lâzım


9. BÖLÜM - DİĞER KURALLAR


Ders 48 Şemsî Harfler
Ders 49 Kamerî Harfler

Ders 50 Karışık Alıştırmalar
Ders 51 Hemze
Ders 52 Huruf-u Mukattaa


10. BÖLÜM - KISA SURELER


Fâtiha Suresi

Fîl Suresi
Kureyş Suresi
Mâun Suresi
Kevser Suresi
Kâfirun Suresi
Nasr Suresi
Mesed Suresi
İhlas Suresi
Felak Suresi
Nâs Suresi
Tin Suresi
Kadir Suresi
Zilzal Suresi
Âdiyat Suresi
Kâria Suresi
Tekasür Suresi
Asr Suresi
Hümeze Suresi
 

 

dindersioyun.com