7.Sınıf Din ve Güzel Ahlak Testi

dindersioyun.com

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi diğerlerine göre farklı bir konuya değinmektedir?

A
“Adil devlet başkanı ve idareciler mahşer yerinde Allah’ın yüce lütfuna ve himayesine erecek olanların öncüleridir.” (Hadis-i Şerif)
B
“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi emreder...” (Nahl suresi, 90. ayet)
C
“...Bir topluluğa,bir millete olan kininiz, sizi adaleti gerçekleştirmekten alıkoymasın...” (Mâide suresi, 8. ayet)
D
“...Bir kötülüğü bağışlarsanız şüphesiz Allah çokça affedicidir, güçlüdür.” (Nisâ suresi, 149. ayet)
Soru 2
Sosyal hayatta adaletle ilgili uygulanması gerekenler konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
İşverenler de çalışanlar arasında adaleti gözetmelidir.
B
Anne ve babalar çocukları arasında duruma göre ayrım yapabilirler
C
Yöneticiler emri altındakiler arasında ayrım yapmadan görev aldıkları işleri adaletle yürütmelidirler
D
Eğitimciler öğrencileri arasında adil davranmalıdırlar.
Soru 3
Aşağıdaki ayetlerden hangisi farklı bir konuyla ilgilidir?

A
“İyilikle kötülük bir olmaz. O hâlde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. O zaman bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan, sıcak bir dost oluvermiştir.” (Fussilet suresi, 34. ayet)
B
“O Allah’a karşı takvalı olan kimseler ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.Allah da (böyle) güzel davranışta bulunanları sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)
C
“...Bir kötülüğü bağışlarsanız şüphesiz Allah çokça affedicidir, güçlüdür.” (Nisâ suresi, 149. ayet)
D
“Rahman’ın has kulları o kimselerdir ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler...” (Furkân suresi, 63. ayet)
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü ve bağışlamanın hâkim olduğu toplumlarda görülmez?

A
İnanç ve düşünce hürriyeti korunur
B
Bütün hatalar her zaman iyi niyetle affedilir
C
Birlikte yaşama ve ortak değerlerde birleşme kültü- rü yerleşir
D
Aile ve toplumda sevgi, saygı ve güven ortamı olu- şur.
Soru 5

“...Affetsinler ve hoş görsünler. Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Nûr suresi, 22. ayet) ifadesiyle Allah’ın bizi bağışlaması için bizimde hoşgörülü ve bağışlayıcı olmamız istenmiştir. “Bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere aldırış etme.’’ (A’râf suresi 199. ayet), Bu ayet başkalarına nasıl davranılması gerektiğini bildirmektedir. Peygamberimizin özelliklerinden biri de müsamahalı davranması, hoşgörülü ve affedici olmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin bu yönüyle ilgili değildir?

 

A
Hz. Muhammed, kendisine ve yakınlarına kaba ve kırıcı davrananlara kin gütmemiş; sabır göstererek onları bağışlamıştır.
B
Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde bütün kötü- lük yapanları affetmiştir.
C
Hz. Muhammed, esirleri okuma yazmayı öğretmeleri koşuluyla serbest bırakmıştır.
D
Mekke’de on üç yıl kötülük yapanları sorgulayıp kınamamıştır.
Soru 6

Alçak gönüllü olmak, sahip olunan imkânlar, iyilik ve güzellikler karşısında gurura kapılmamaktır.Alçak gönüllü kimseye ise “mütevazı” kimse denir.

Aşağıdakilerden hangisi mütevazı bir insandan beklenecek bir davranış değildir?

 

A
Alçak gönüllü kimse ölçülü ve dengeli bir şekilde yaşar.
B
Gerçeği, hakkı ve adil olanı kabul eder
C
Allah katında ve hukuk önünde diğer insanlardan bir farkının bulunmadığını bilir.
D
Kendilerine haksızlık yapıldığında sessiz kalıp hakkın yerini bulmasını beklerler.
Soru 7

“Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine kendi hatalarınıza bakınız. Böyle yapmazsanız bunun zararı başkalarına değil, dönüp dolaşıp yine size dokunur.”(Hz. Ömer)

Başkalarının kusurlarını araştırmayla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

 

A
Kendi hatalarımızı ihmal etmiş oluruz.
B
İnsanları üzmüş ve kırmış oluruz
C
İhtiyaç halinde düşmanlarımızın aleyhine kullanırız.
D
Yanılıp haksızlık yapabiliriz.
Soru 8

Peygamberimiz insanlara alçak gönüllü olmayı tavsiye etmiştir. O, hastaları ziyaret etmiş, cenazelere katılmıştır. Bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine, “Kardeşim, korkma, ben de senin gibi anası kuru et yiyen bir insanım.” diyerek mütevazı davranmış ve yanına gelen o kimseyi sakinleştirmiştir. Böylece o, alçak gönüllü olmanın örneklerini en güzel şekilde vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin bu yönüyle ilgili değildir?

 

A
Bütün zorluklara rağmen mücadelesini sürdürmüş- tür.
B
Ev işlerinde eşine yardım etmiş ve hiç kimseye şahsi işlerini yaptırmamıştır
C
Yoksul, yetim ve yaşlılara yardımcı olmuştur.
D
Çocuklarla selamlaşmış, bazen de şakalaşmıştır.
Soru 9

“Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere, sahiplerinden izin isteyip onlara selam vermeden girmeyiniz!..” (Nûr suresi 27. ayet)

Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

 

A
Başkalarının mekanlarına izin almadan girmemeliyiz
B
Samimi olduklarımızın evlerine izin almadan girilebilir
C
İzin almadan ziyaretine gittiklerimizi zor durumda kalabilir
D
İnsanların özel hayatlarına saygılı olmalıyız.
Soru 10
Aşagıda verilen hasta ziyaretinde uyulacak kurallardan hangisiyle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A
Hasta ziyaretini sıkılmasınlar diye uzun tutmalıyız.
B
Hastayı yoracak davranışlardan sakınmalıyız
C
Şifa dileklerimizi ifade etmeyi ihmal etmemeliyiz
D
Ümit verici ve mutluluk verici şekilde konuşmalıyız.
Soru 11

Peygamberimiz, “Irmak veya deniz kenarında abdest alsanız bile suyu israf etmeyiniz.” buyurmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilmek istenen mesajlardan biri değildir?

 

A
Irmak veya deniz kenarında abdest almak tercih edilmemelidir
B
Kaynak israfının önlenmesi için gerekenler yapılmalıdır.
C
Ekolojik dengenin korunması için çalışılmalıdır
D
Sonraki nesiller için de kaynaklar konusunda özenli olunmalıdır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A
Cömert
B
Eli açık
C
Paylaşımcı
D
Müsrif
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön