7. Sınıf 3. Ünite Ahlaki Davranışlar Testi

dindersioyun.com

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Vatanını, milletini büyük bir tutkuyla seven, bu uğurda her türlü özveride bulunan kimseye ne denir?      
A
Vatansever
B
Özgüven
C
Şehit
D
Gazi
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan birisi değildir?    
A
Bencillik
B
Saygı
C
Dostluk
D
Yardımseverlik
Soru 3
İslam dini toplumsal ilişkilerin sevgi, saygı ve yakınlığa dayalı olmasını ister. Bu yakınlığı sağlayan unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?        
A
Dostluk
B
Cömertlik
C
Akrabalık
D
Adalet
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir?      
A
Hukuk
B
Ahlak
C
Kanun
D
Adalet
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir?  
A
Saygı
B
Dürüstlük
C
Dostluk
D
Sevgi
Soru 6
Söz ve davranışlarda dürüstlüğe uygun hareket etmek toplumda aşağıdakilerden hangisine sebep olur?      
A
Olumsuz davranışların artmasına neden olur.
B
Bireylerin yalnızlaşmasına neden olur.
C
Bireyler arsındaki farkı artırır.
D
Güven duygusunu artırır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi vatanseverlik duygusu içinde yer almaz?      
A
Bayrağımıza saygı
B
Milli değerlerimize sahip çıkmak
C
Milli marşımıza saygı
D
Büyüklere saygı
Soru 8
Aşağıda verilen terimlerden hangisi kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesidir?      
A
Bağışlama
B
Adalet
C
Öz denetim
D
Cömertlik
Soru 9
Hz. Muhammed’e hangi kişilik özelliğinden dolayı Muhammedü’l- Emin denilmiştir?      
A
Doğruluk ve dürüstlük
B
Adalet ve eşitlik
C
Sevgi ve saygı
D
Çalışkanlık ve başarı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi İnsanların dışarıya yansıyan her türlü hâl ve hareketleridir?  
A
Değer
B
Davranış
C
Tutum
D
Yargı
Soru 11
Yüce Allah Kuran’da şöyle buyurmuştur: -Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.- Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?      
A
Sevgi
B
Saygı
C
Sorumluluk
D
Dürüstlük
Soru 12
Allah (c.c.) yolunda ve kutsal kabul edilen din, vatan, namus, mal, can uğruna öldürülenlere ne denir?      
A
Mücahit
B
Şehit
C
Gazi
D
Ceset
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir?    
A
Davranış
B
Yargı
C
Değer
D
Tutum
Soru 14
Sevgi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Müslümanların her konuda olduğu gibi sevgi konusunda ölçülü olmalı mümkün olduğunca her şeyi az sevmeye gayret temelidir.
B
Peygamber, insanlar arasındaki sevgiyi artıracak davranışlara teşvik etmiş, zarar verecek davranışlardan da sakındırmıştır.
C
Sevgi, Allah (c.c.) tarafından yarattıklarının kalplerine yerleştirilmiş bir duygudur.
D
Peygamber hayatı boyunca insanları birbirlerine yaklaştıran ve aradaki sevgi bağını kuvvetlendiren davranışlara rehberlik etmiştir.
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamber’in insanlara değer vermesi ilgili değildir?  
A
Muhatabın yüzüne bakarak konuşması
B
Gece yarısı kalkıp ibadet etmesi
C
Küçük büyük herkese selam vermesi
D
En küçük ikramı bile kabul etmesi
Soru 16
Aşağıdaki terimlerden hangisi kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi ve mesuliyet anlamlarına gelir?      
A
Erdem
B
Sorumluluk
C
Adalet
D
Çalışkanlık
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmeyi seven kişidir?  
A
Yardımsever
B
Vatansever
C
Doğasever
D
Hayvan sever
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi insanı bir şeye ya da bir kimseye yakın ilgi göstermeye yönelten duygudur?      
A
Ahlak
B
İtaat
C
Sevgi
D
Sabır
Soru 19
Aşağıda verilen terimlerden hangisi hoşa gitmeyen olaylar, insanı zorlayan durumlar karşısında dünya ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve dayanma kuvveti, Allah’a (c.c.) sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç gösterme anlamlarına gelir?    
A
Çalışma
B
Hidayet
C
Takva
D
Sabır
Soru 20
Âl-i İmrân suresi, 134. Ayet:-“O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları aederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.- ayetinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?  
A
Öz denetim
B
Adalet
C
Cömertlik
D
Bağışlama
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön