8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1.ÜNİTE TESTLERİ TEST 1

dindersioyun.com

Soru 1  
Allah’ın önceden planlayıp takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı geldiği zaman yaratmasına ne ad verilir?

A) Hayır
B) Kader
C) Kaza
D) Şer

Soru 2
("Onun varlığının belgelerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.")

Yukarıdaki ayette aşağıdaki yasalardan hangisine işaret edilmiştir?

A) Biyolojik yasalar
B) Kimyasal yasalar
C) Toplumsal yasalar
D) Fiziksel yasalar

Soru 3
Yüce Allah’ın ezelden ebede (eksi sonsuzdan artı sonsuza) kadar evrende olacak şeylerin hepsini önceden planlayıp takdir etmesine ne ad verilir?

A) Şer
B) Hayır
C) Kader
D) Kaza

Soru 4  
Özgürlük ve sorumluluk ilişkisiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan da diğer canlılar gibidir; doğar, yaşar ve ölür.
B) İnsan, özgürlüğü oranında yaptıklarından sorumludur.
C) Herkes kendi davranışlarının hesabını verecektir.
D) Allah, kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez.

Soru 5
Dinimiz Müslümanlardan adaletli, doğru, dürüst, sabırlı olmalarını, içki, kumar, zina gibi kötü fiillerden uzak durmalarını istemiştir.
Dinimizin bu tür emir ve tavsiyeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinin içerisinde yer alır?

A) Fiziksel yasalar
B) Siyasal yasalar
C) Biyolojik yasalar
D) Toplumsal yasalar

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinden insan sorumlu tutulmuştur?

A) Davranışlarından
B) Cinsiyetinden
C) Bedeni özelliklerinden
D) Irkından

Soru 7  
Allah’ın diğer varlıklardan farklı olarak insana vermiş olduğu dilediğini seçme gücü aşağıdaki sözcüklerin hangisiyle ifade edilir?

A) İman
B) Akıl
C) İrade
D) Ahlak

Soru 8
İnsanın başarıya ulaşmak için, doğru yöntemleri uygulayarak çaba harcadıktan sonra, işin sonucunu Allah’a bırakıp O’na güvenmesine ne ad verilir?

A) Şükür
B) Sabır
C) Tevekkül
D) Rıza

Soru 9
Allah evrenin düzenini ve işleyişini birtakım yasalara bağlamıştır. Evrendeki varlıklar bir ölçüye göre yaratılmış ve evrene yasalar konulmuştur.
Hangisi evrenin yasalarından biri değildir?

A) Fiziksel yasalar
B) Psikolojik yasalar
C) Toplumsal yasalar
D) Biyolojik yasalar

Soru 10  
“Yüce Allah insana diğer varlıklardan farklı olarak ................ ve ................ vermiş, insanı davranışlarında özgür bırakmış ve onu yaptıklarından sorumlu tutmuştur. ”

Yukarıdaki cümledeki boş yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) beden - beyin
B) akıl - irade
C) akıl - sevgi
D) beyin - göz

Doğru Yanlış Boş