7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI DİN KÜLTÜRÜ TEST 1

dindersioyun.com

Soru 1  
Çevremizdeki varlıkların birçoğu nu duyu organlarıyla algılayamayız. Aşağıdakilerden hangisi göremediğimiz varlıklardandır?

A) Sevgi
B) Su
C) Bitki
D) Taş

Soru 2
Nurdan yaratılmış olan ve gözle görülmeyen varlıklara ne denir?

A) İnsan
B) Şeytan
C) Melek
D) Cin

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?

A) Ateşten yaratılmışlardır.
B) Cinsiyetleri yoktur.
C) Günah işlemezler
D) Yeme içmeleri yoktur.

Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de adı geçen dört büyük melekten biri değildir?

A) Azrail
B) Cebrail
C) Rıdvan
D) Mikail

Soru 5
Şeytanla ilgili hangisi yanlıştır?

A) Gözle görülmez.
B) İnsanlara zarar verir.
C) Kötülük yapmazlar.
D) Ateşten yaratılmıştır.

Soru 6
Allah, Kur’an-ı Kerim’de peş peşe gelen iki surede, şeytanın kötülüğünden, korunmak için kendisine nasıl sığınacağımızı öğretmiştir. Bu sureler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatiha – Bakara
B) Felak – Nas
C) Kevser – İhlas
D) Mâûn – Nasr

Soru 7  
Batıl inançlarla ilgili hangisi söylenemez?

A) Toplumda barış ve huzur bozulur.
B) Yaşamımızdaki hedefler daha kolay gerçekleşir.
C) Gaypten haber alma gayreti vardır.
D) İnsanlar arası ilişkileri olumsuz yönde etkiler

Soru 8
Hangisi batıl inanç değildir?

A) Gece tırnak kesmek ömrü kısaltır.
B) Elbise veya ayakkabı giymeye önce sağdan başlanır.
C) Duvara at nalı asmak uğur getirir.
D) Nazar değmesine kurşun dökmek iyi gelir.

Soru 9
Öldükten sonra dirilmeyi başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amel defterinin verilmesi
B) Canın bedenden ayrılması
C) Ölüm
D) Sûra ikinci defa üfürülmesi

Soru 10  
Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Kötülük yapmadan alıkoyması
B) İyilik yapmaya özendirmesi
C) Bencil duygularını kırması
D) İnsanı boş yere korkutması

Doğru Yanlış Boş