5.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 1.ÜNİTE ALLAH İNANCI TEST 2

dindersioyun.com

Soru 1  
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Evrende bir düzen vardır.
B) Gece ve gündüz kendiliğinden oluşur.
C) Gezegenler rastgele bir şekilde hareket ederler.
D) Güneş’e daha uzak olsaydık değişen bir şey olmazdı.

Soru 2
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Evrende var olan her şey Allah’ın var olduğunu ve bir olduğunu kanıtlar
B) Allah’ın varlığını düşünerek bulamayız
C) Allah’tan başka ilah yoktur
D) Allah vardır ve birdir

Soru 3
Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece Allah’ta bulunur?

A) Görme
B) Konuşma
C) İşitme
D) Yaratma

Soru 4  
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin özelliklerinden biri olamaz?

A) Davranışlarında bilinçlidir
B) Kötü davranışlardan uzak durur
C) İnsanları aldatır
D) Doğru davranışlar yapmaya isteklidir

Soru 5
• Deki: O Allah bir tektir.
• Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
• O, doğurmamış, doğrulmamıştır.
• O’nun eşi ve benzeri yoktur.
Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatiha suresi
B) Kevser suresi
C) Sübhaneke
D) İhlâs suresi

Soru 6
Çalışmakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışmak kişiye sevap kazandırır
B) Çalışan insan daha mutlu olur
C) Dinimiz çalışmayı ibadet saymıştır
D) Çalışmasak da başarılı olabiliriz

Soru 7  
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın özelliklerinden birisi değildir?

A) Eşi ve benzerinin olması
B) Her şeye gücünün yetmesi
C) Her şeyi yaratan olması
D) Her şeyi bilip işitmesi

Soru 8
Akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anlamamızı ve düşünmemizi sağlar.
B) Bütün canlıların ortak özelliğidir.
C) Kendimizi ve çevremizi anlamamızı sağlar.
D) Sorunları çözmemizi sağlar.

Soru 9
Allah’ın bilmesiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Allah geçmişi, geleceği ve şu anda olanı en ince ayrıntılarına kadar bilir
B) Allah bütün yaptıklarımızı bilmektedir.
C) Allah her şeyi en iyi şekilde bilir
D) Allah sadece geçmişte yaptıklarımızı bilir

Soru 10  
Allah’ın işitmesiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Allah bütün sesleri aynı anda duyar.
B) Allah, sadece belirli bir uzaklıktaki sesleri işitebilir.
C) Allah söylediğimiz bir yalan varsa duymaktadır.
D) Allah her şeyi işitir.

Doğru Yanlış Boş