Kader ve Kaza İnancı (Deneme Sınavı 3): Evrendeki Yasalar

dindersioyun.com

1 / 10
 1. "Cebrail (a.s) Hz. Peygambere “Bana iman hakkında bilgi ver.” dedi. Resûlullah şöyle buyurdu: “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.” cevabını vermiştir."
  Bu Hadis-i Şerifte İslam'a göre özellikle hangi sorunun cevabı yer almaktadır?
  1.   İbadet edilmese de Olabilir mi?
  2.   Günlük İbadetler Nelerdir?
  3.   İmanın şartları nelerdir?
  4.   Peygamberler Niçin Gönderilmiştir?