Kader ve Kaza İnancı (Deneme Sınavı 2): Evrendeki Yasalar

dindersioyun.com

1 / 10
  1. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde "Toplumsal yasalara" uyulmaması sonucunda ortaya çıkan genel bir cezadan bahsedilmektedir?
    1.   “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)...” (Enfâl suresi, 25. ayet.)
    2.   “Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir ölçüye göre indiriyor, sonra da onu yeryüzündetutuyoruz...” (Mü’minûn suresi 18. ayet.)
    3.   “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonrasize bir ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…” (En’âm suresi, 2. ayet.)
    4.   “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz...” (Zuhruf suresi, 11. ayet.)