İslamda Düşüncesinde Yorumlar (Deneme Sınava 1)

dindersioyun.com

1 / 10
  1. Aşağıdakilerden hangisi yorum farklılıklarıyla ortaya çıkan mezheplerle ilgili yanlış bir bilgidir?
    1.   Farklı mezheplere hoşgörü ile yaklaşılmalıdır.
    2.   Hz. Muhammed döneminde ortaya çıkmışlardır
    3.   Dinin yorum farklılıklarıyla ortaya çıkmışlardır
    4.   Yorum farklılıklarının sebeplerinden biri insan unsurudur