AHİRET İNANCI (Deneme Sınavı 1)

dindersioyun.com

1 / 10
  1. Dünya hayatı ve ahiret düşünüldüğünde aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
    1.   DoğumYaşam KıyametMahşer (Haşr) Mizan
    2.   Mizan Doğum  Yaşam  Kıyamet Mahşer (Haşr)
    3.   DoğumYaşam  Mizan Mahşer (Haşr)  Kıyamet
    4.   Doğum  Kıyamet  Yaşam  Mizan Mahşer (Haşr)