1- Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “İnsanlara âhirette şu beş şey sorulacaktır: Zamanını (ömrünü) nerede tükettin, gençliğini nasıl geçirdin, malını nereden ve nasıl kazandın, nereye ve nasıl harcadın ve bildiklerinle ne iş yaptın?”

Buna göre aşağıdaki hangisi doğru bir davranış olamaz?

a. Gençken doyasıya eğlenmeli, kuralsız, özgürce yaşamalıyız.
b. Hayatımızı ve geçimimizi sağlarken helal-haram sınırlarına dikkat etmeliyiz.
c. Kul hakkına dikkat etmeliyiz.
d. Zamanın değerini bilmeli, yararlı bir şekilde geçirmeliyiz.

2- “Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.” (Mevlânâ) Bu sözde aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?

a. İki yüzlülükten uzak olmak
b. İbadetlerde samimi olmak
c. Sevgi duygularıyla dolu olmak
d. Verdiği sözü yerine getirmek

3- …………..üzüntü, sıkıntı ve acılara karşı direnme gücünü göstermektir. ………….ise hak ve doğruları savunmada ve onları korumada gösterilen kararlılıktır.

a. İlim-Hak
b. İsyan-Teselli
c. Merhamet-Tevekkül
d. Sabır-Cesaret

4- "İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez." Yukarıdaki ayette yasaklanan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gıybet
b. Kibir
c. İftira
d. Haset

5- “Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir.”
“Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar.”
Yukarıdaki hadislerde Müslüman’da bulunması gereken özelliklerden hangisine işaret edilmiştir?

a. Başkalarına yardım etmek
b. Adaletli olmak
c) Savurgan olmamak
d. Hoşgörülü olmak

6- Peygamberimizin mescidini temizleyen fakir, zenci bir kadın vardır. Bir gün Peygamberimiz onu göremeyince nerede olduğunu sorar. Öldüğünü söylerler. Onun ölümüne kimse önem vermemiştir. Peygamberimiz, "Bana haber vermeniz gerekmez miydi?" der ve mezarına gider, onun için dua eder. Bu olay Peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir?

a. Yardım severliliğini
b. Cesaretini
c. Güvenilirliğini
d. İnsanlara verdiği değeri

7- “İki günü eşit olan zarardadır ” hadisi şerifi neyi ifade eder.
a. Çok mal biriktirmeyi
b. Ticarette zarar edilebileceğini
c. Her gün farklı işler yapmayı
d. Devamlı gelişmeyi

8-

 

dindersioyun.com