1- Ramazan ayına kavuşmuş olan kişiler bunun bir şükrü olarak ihtiyaç sahibi kimselerin sabah ve akşam olmak üzere iki öğünlük yiyecek masraflarını karşılarlar. Maddi durumu iyi olan kişilerin Ramazan Bayramından önce yapmak zorunda oldukları bu yardıma ne ad verilir?

a) Zekât
b) Fidye
c) Sadaka
d) Fitre

2- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?

a) İftar vakti girdi zannederek bir şey yemek, içmek
b) Oruçlu olduğunu bile bile yiyip içmek
c) Ağza veya burna çekilen suyu yanlışlıkla da olsa yutmak
d) Unutarak bir şey yiyip içmek

3- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?

a) Dişleri fırçalamak
b) Banyo yapmak
c) Güzel koku koklamak
d) Ağız yoluyla ilaç almak

4- Ramazanda oruçluyken bilerek bir şey yiyip içen kişi iki ay oruç tutmak zorundadır. Bu şekilde tutulan oruca ne ad verilir?

a) Kaza orucu
b) Adak Orucu
c) Nafile oruç
d) Kefaret Orucu

5- Oruç tutan kişinin durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Allah’ın emrini yerine getirdiği için mutlu olur.
b) Zorlukları sabırla karşılama yeteneği gelişir.
c) Hayatın sıkıntılarına karşı dayanıklı ve sabırlı olur.
d) Oruç tutan kişinin sabrı tükenir.

6- Aşağıdakilerden hangisi orucun sağladığı yararlardan biri sayılamaz?

a) Oruç bizi günahlardan koruyan bir ibadettir.
b) Oruç, aç insanların halini anlamamızı sağlar
c) Oruç, başkalarına yardım etme isteğimizi artırır
d) Oruç, bizi daha sinirli yapar.

7- Bedenin zekâtı sayılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kurban
b) Hac
c) Umre
d) Oruç

8- Fitreyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Bayramdan önce verilmesi gerekir.
b) Bir fakirin sabah ve akşam olmak üzere iki öğünlük yiyecek masraflarıdır
c) Ramazan ayına sağ olarak kavuşulduğu için Allah’a teşekkür edilmiş olur.
d) Herkes fitre vermek zorundadır.

9- Aşağıdakilerden hangisi bayramlarda yapılanlardan değildir?

a) Bayram sabahı erkekler bayram namazını kılmak için camiye giderler.
b) Büyükler ziyaret edilir ve elleri öpülür.
c) Mezarlıklar ziyaret edilerek ölmüşler için dua edilir.
d) Bayramlarda da oruç tutarız.

10- Bismillahirrahmanirrahim Era eytellezi yükezzibü biddin. Fezalikellezi yedu’ ul yetim. Vela yehuddu ala taamil miskin. Feveylun lilmusallin…………………………. Ellezinehüm yuraune ve yemneunel maun.
Yukarıda maun suresi verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) İhdinas sıratal mutsakîm
b) Lem yelid ve lem yûled
c) Elem yec’al keydehüm fi tadlil
d) Ellezinehüm an salatihim sahun

11- Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla… Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kalkar…………………………… Yazıklar olsun Namazlarını ciddiye almayanlara! Onlar namazı önemsemezler. Onlar gösteriş yaparlar, iyiliğe engel olurlar.

Yukarıda maun suresinin anlamı verilmiştir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Bizi doğru yola ilet.
b) O doğurmamış ve doğrulmamıştır.
c) Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi?
d) Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

12- Aşağıdakilerden hangisine fıtır sadakası verilir?

a)Yoksul olan babamıza
b)Yoksul olan dedemize
c) Yosul olan annemie
d) Yoksul olan kardeşimize

13- Ramazan ayına Müslümanlarca “Onbir ayın sultanı” denilmesinin en doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Oruç tutmanın sağlık açısından yararlı olması
b) Oruç tutmanın toplumdaki yoksul insanların halini toklara hatırlatması
c) Rahmet ve lütuf kapılarının açılmasıyla yapılan ibadetlere kat kat sevap verilmesi
d) Oruç tutmanın insan iradesini kuvvetlendirmesi

 

 

dindersioyun.com