1- Kuranıkerim ayetleri ilk kez nerede indirilmiştir?

a) Uhud dağının Hira Mağarasında
b) Nur dağının Sevr Mağarasında
c) Uhud dağının Sevr Mağarasında
d) Nur dağının Hira Mağarasında

2- Kadir gecesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Kuran’ın indirildiği gecedir.
b) Bu gece kandil olarak kutlanır.
c) Bin aydan daha hayırlıdır.
d) Recep ayının 27. gecesidir.

3- Aşağıdakilerden hangisi, Ramazan ayında yapılanlardan biri değildir?

a) Minarelerin arasına ışıklı yazılar yazılır.
b) Sahur ve iftar vakitlerinde belediyeler tarafından top atılır.
c) Maddi durumu iyi olan Müslümanlar, fakirlere fitre verirler.
d) Bu ayda Hac’da ihrama girilir ve şeytan taşlanır.

4- Geçerli bir mazereti olan kişiler oruçlarını ramazan sonrasına bırakabilirler. Aşağıdakilerden hangisi bu özürlerden biri olamaz?

a) Oruç tutamayacak kadar hasta olmak
b) Yolculuğa çıkmak
c) Oruç tutamayacak kadar yaşlı olmak
d) Adetli olmak

5- Aşağıdakilerden hangisi oruç tutması gereken kişinin özelliklerinden biri değildir?

a) Müslüman olmak
b) Akli dengesi yerinde olmak
c) Ergenlik çağına gelmiş olmak
d) Müslüman bir ülkede yaşıyor olmak

6-
I- Bir dileğin gerçekleşmesi durumunda oruç tutmaya söz verilir.
II- Dilek gerçekleştiği zaman tutulması gerekir

Yukarıda özellikleri verilen oruç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Farz oruç
b) Nafile oruç
c) Kaza orucu
d) Adak orucu

7- Oruç tutamayacak kadar yaşlı veya kronik hastalığı olanlar, tutamadığı her bir gün için fidye verirler. Oruç fidyesi hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi ölçü alınır?

a) Bir fakirin bir yıllık yemek ihtiyacıdır.
b) Bir fakirin bir haftalık yemek ihtiyacıdır.
c) Bir fakirin 1 aylık yemek ihtiyacıdır.
d) Bir fakirin sabah ve akşam olmak üzere bir günlük yemek ihtiyacıdır.

8-
I- Ramazan bayramının birinci gününde
II - Kurban bayramının dört gününde
III- Ramazan bayramının ikinci ve üçüncü gününde

Yukarıda verilen günlerin hangisinde oruç tutulmaz?

a) Yalnız I
b) I ve III
c) Yalnız II
d) I ve II

9-
I- Ramazan ayının ve adak orucunun dışında, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla tutulan oruçtur.
II- Tutulduğu zaman sevabı vardır. Tutulmazsa günahı yoktur.

Yukarıda özellikleri verilen oruç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Farz oruç
b) Adak orucu
c) Kaza orucu
d) Nafile oruç

10- Ramazan ayında oruç tutanlar gecenin belirli bir vaktinde kalkıp yemek yerler. Yemek yedikleri zamana ne ad verilir?

a) İmsak
b) İmsakiye
c) İftar
d) Sahur

11-
Gülbahar: Peygamberimiz sahura kalkmayı tavsiye etmiştir.
Ayşe: Sahura kalkmadan oruç tutulamaz
Emine: Sahura kalkmak sünnet bir davranıştır, bize sevap kazandırır.
Hatice: Sahur yemeği, orucu daha rahat tutmamızı sağlar.

Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?

a) Gülbahar
b) Emine
c) Hatice
d) Ayşe

12- Oruca niyet etmekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Sahura kalkılmayacaksa akşam yatmadan önce niyet edilebilir.
b) Sahura kalkılırsa sahurda niyet edilir.
c) Bir şey yenilip içilmemek şartıyla, o günün kuşluk vaktine kadar niyetlenilebilir.
d) Niyetin geçerli olması için mutlaka dil ile de niyet edilmesi gerekir.

13-
I- Oruca başlama zamanıdır
II- Aynı zamanda sabah namazının vakti girer.

Yukarıda özellikleri verilen vakit aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sahur
b) Arife
c) İftar
d) İmsak

14-
I- Orucumuzu açtığımız zamandır.
II- Akşam namazının vakti girer.

Yukarıda özellikleri verilen vakit aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sahur
b) Arife
c) İmsak
d) İftar

15- ''Ey Allah'ım! Senin rızan için ……………, sana inandım ,……………………… Senin rızkınla orucumu açtım”

Yukarıda iftar duasının anlamı verilmiştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) namaz kıldım- oruç tuttum
b) dua ettim- sana sığındım
c) niyet ettim- namaz kıldım
d) oruç tuttum- sana sığındım

16- Ramazan ayında bir kişinin Kur’an okuyup diğerlerinin dinlemesine veya Kuran’dan takip etmelerine ne ad verilir?

a) Hatim
b) Hafız
c) Tecvit
d) Mukabele

17- Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okumaya ne ad verilir?

a) Mukabele
b) Hafız
c) Tecvit
d) Hatim

18-
Habibe: Peygamberimize Kur’an’ı İsrafil adlı melek getirmiştir.
Havva: Peygamberimizle Cebrail her yıl ramazan ayında mukabele yapmışlardır.
İlknur: Ramazan ayında camilerde veya evlerde mukabele yapılmaktadır.
Şerife: Kur’an’ın tamamlanması yaklaşık yirmi üç yıl sürmüştür.

Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?

a) Şerife
b) Havva
c) İlknur
d) Habibe

19- Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bayram namazı
b) Cuma namazı
c) Vitir namazı
d) Teravih namazı

20-
I- Sünnet olan bir namazdır ve yirmi rekâttır.
II- Cemaatle yani, bir imamla birlikte kılınabileceği gibi yalnız da kılınabilir.
III -Ramazan gecelerinde yatsı namazından sonra, vitir namazından önce kılınır.

Yukarıda özellikleri verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bayram namazı
b) Cuma namazı
c) Sabah namazı
d) Teravih namazı

   

 

dindersioyun.com