Çarpım Tablosu

60 saniyede
soruları cevaplamalısınız.

Doğru
Yanlış
Puan: 0
Cevap 1
Cevap 2
Cevap 3
Cevap 4
Süre: 60
Başla
Oyun Bitti
Toplam: tane bildin.
ZİHİNDEN ÇARPMA İŞLEMLERİ

dindersioyun.com