Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Doğru eşleştirmeyi yapınız.

dindersioyun.com