Yaşam Süreni Hesapla

Aşağıdaki Kutulara Bildiğiniz Kadarı ile Doğum Senesi , Ay  ,Günü , Saati , Dakikası , Saniyenizi yazınız ve Başla Butonuna Basarak Detaylı Yaşınızı Öğrenin. Otomatiği Seçtiğiniz Takdirde Zaman işlemeye devam edecektir.
 

Sene Ay Gün Saat Dakika Saniye
Otomatik Normal
  yıl geçmiş sen doğduktan sonra....
  gündür nefes alıp veriyorsun...
  saat yaşamışsın düşünebiliyor musun?
  dakikadır hayattasın, hiç şükrettin mi?
. saniye kalbin atmış hiç durmadan...

dindersioyun.com