önderalkan.com

Ana Sayfa   Tüm İçerik    Projeler   Makaleler    İletişim
MÜZİK VE İLAHİLER NİÇİN HAZIRLANMALIDIR? NEDEN GEREKLİDİR?


1. Yüzyıllar boyu hafız, imam ve müezzinler tarafından uygulanan dini musiki formlarının büyük bir kısmı artık kullanılmamaktadır ve bir kısmı da notalarda kalmıştır. Asırlar boyu gönülleri titreten, camileri ve diğer ibadethaneleri inleten eşsiz nağmeler unutulmaya yüz tutmuştur.
2. Kültürümüzün önemli yapıtaşlarından olan ilahilerden din öğretiminde materyal olarak faydalanmak mutlaka uygulanması gereken yöntemlerdendir.
3. Din öğretiminde müzik ve ilahilerin kullanılması hedeflenen kazanımların elde edilmesinde çok etkili bir rol oynayacaktır. Hayatın her anında var olan müziğin ve öğrencilerin sadece kulağına değil ruhuna hitap eden ilahilerin kullanılmadığı bir ders eksik olacaktır.
4. Özellikle inançla ilgili soyut konuların kavratılmasında kültürümüzden gelen anonim ilahiler ve güncel ilahilerin kullanılması severek ve katılarak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.
5. İbadetlerle ilgili ayrıntılı bilgilerin öğretilmesinin önemi yanında ibadetlerin ruhunu yansıtan müzik ve ilahilerin kullanımı kalıcı öğrenmede etkileri tartışılmazdır.
6. Hz Muhammed konulu ünitelerde peygamber sevgisinin öğrencilere aşılanmasında ilahilerin çok önemli rolü olacaktır.
7. Ahlak konularıyla ilgili ilahiler öğrencilerin ilahi sözlerini içselleştirip kendilerine mâl etmelerine yardım edecektir.

MÜZİK VE İLAHİLER NASIL HAZIRLANMALI, HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ, MÜZİK VE İLAHİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR?

1. Müzik ve ilahilerin kazanımlar ve öğrencinin ilgileri doğrultusunda seçilmesi ve kullanılması gerekir.

2. Müzik ve ilahilerin öğrencilere hitap edecek, günlük hayatla ilgili şekilde olan anonim ilahilerden seçilmesi veya uzmanlara yazdırılması gerekir.

3. İlahiler sıkıcı olacak şekilde uzun olmamalıdır.

4. Müzik ve ilahiler öğrencilerin kullandığı enstrümanlara uyarlanıp, melodika,
flüt vb. enstrümanlarla kendi başlarına çalabilecekleri şekilde notaya dökülmelidir.

5. Anonim ilahiler taranıp kullanımı kolaylaştırmak için içerdikleri temalara göre ilahilerin sınıflandırılması yapılabilir.

6. E-içerikte ünitelere kazanımlar doğrultusunda sesli ve görsel olarak ilahiler ve müziklerin eklenerek materyallere ulaşım kolaylaştırılmalıdır.

7. Üniteler ve kazanımlarıyla birlikte Alevilik-Bektaşilik gibi kültürlere has müziklere (örneğin nefes, türkü v.b) de yer verilebilir.

MÜZİK VE İLAHİLER NASIL KULLANILIR? KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR NELERDİR?
1. Dersin ortasında veya sonunda 5-10 dakika işlenen konuyla ilgili anonim veya güncel bir ilahi söylenebilir.
2. İlahiler önce dinlenir, sözleri yazılır. Söylemek isteyen öğrencilere söyletilir. Gönüllü öğrencilerle birlikte söylenerek etkinlik bitirilir.
3. İlahiler toplu şekilde veya birkaç grup halinde okunursa derse katılmayan öğrencilerin de ilgisi çekilip katılımları sağlanabilir.
4. Öğrenciler topluluk önünde ilahi söylemeye teşvik edilerek özgüvenlerini arttırmaları sağlanabilir.
5. Dini musikimizin ilahi dışındaki formları da konularda yeri geldikçe işlenip örnekleri dinlettirilebilir. Gönüllü öğrencilere okutturulur.
6. İlahililerde geçen Arapça veya Farsça kökenli kelimelerin anlamları mutlaka açıklanmalıdır.
7. Öğrencilerden profesyonel bir performans beklenmemeli, istekli ve gayretli öğrenciler sözel veya başka yollarla ödüllendirilmelidir.

MÜZİK VE İLAHİLERİN FAYDALARI VE SINIRLILIKLARI NELERDİR?
1. Çocukların müzikli aktivitelere katılımının, sosyal ilişkileri ve duygusal gelişimleri üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır..
2. Müzik dinleyen çocuk, sessiz olmayı, dikkatini yoğunlaştırmayı ve müzik dinleyenlere sessiz kalarak saygı göstermeyi, sesleri tanımayı ve ayırt etmeyi öğrenmektedir.
3. Öğretimde müzik kullanımının genel bilişsel gelişime, sözel yeteneklere, kalıcı öğrenmeye, soyut kavramsal düşünme ve mantığa, yaratıcılığa, okula karşı olumlu tutuma, stresi azaltmaya, yaşam kalitesini artırmaya, kişisel ve toplumsal uyum sağlamaya yönelik olumlu etkileri olduğu söylenebilir.
4. Sınıfta müzik ve ilahi dinlemek, öğrencinin dikkatini toplamasına, verimliliğinin ve ders başarısının artmasına pozitif etkisi vardır.
5. Müzik, duyguları, duygular da öğrenmeyi etkiler. Müzik, okulda veya sınıflarda olumlu ve rahatlatıcı bir atmosfer yaymak, uzun süreli bellek için gerekli olan duyusal bütünleşmeye olanak tanımak, çeşitli şekillerde oluşan aşırı heyecan ve kaygıyı azaltmak, sınavlardan önceki stresi azaltmak, bir konuyu pekiştirmek için de önemli bir materyaldir.
6. Müzik, öğrenme, bellek, başarı ve zeka üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve okullarda ve de sınıflarda dikkatli, özenli, bilgili ve bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır. Doğrudan öğretim yapılıyorken müzik çalınması uygun görülmemektedir. Zira bu durum, zihni veya ilgiyi başka bir tarafa çekebilir, dikkati dağıtabilir. Ayrıca, dersin başı, dersin sonu, grup çalışmaları için din kültürüne uygun fon müzikler seçilebilir.
7. Çocuk kendi kültür ve geleneklerini müziğiyle tanır, milli duyguları gelişir. Kültür ürünü olarak müzik, içinde filizlendiği toplumun tüm kültür öğelerini taşır ve bunları sürekli biçimde geleceğe iletir. Bu yönüyle müzik geçmişle gelecek arasında bir bağ kurar ve kuşakları birbirine bağlar.
8. Çocukların toplumsal etkinliklere katılma deneyimleri oldukça azdır. Grupla yapılacak müzikli toplu çalışmalar çocuğa, toplu çalışma, düzenli ve disiplinli olma, çevresine uyum sağlama ve birlik içinde mutlu yaşama alışkanlıklarını kazandıracağından, çocuklar sosyalleşme sürecine gireceklerdir.
9. Sınıfta dinlenen veya öğrenilen ilahiler, farklı ortamlarda çocukların onları tekrar söylemelerine imkan sağlayacaktır. Farklı müzik ve ilahileri araştırma isteği uyandıracaktır.
10. Birlikte ilahi söyleme, çocukların seslerini birbirlerine göre kontrol etmelerine, ortak bir uyum için çaba göstermelerine, aynı etkinliği paylaşmanın zevkine varmalarına katkıda bulunmaktadır. Böylelikle çocukların dil, sosyal ve duygusal gelişmeleri desteklenmektedir.
11. Müzik dersinde kullanılan müzik aletleriyle ilahileri çalmak veya çalan öğretmeni dinlemek, birlikte söylemek öğrenciye farklı hazlar yaşatacaktır.