Mayın Tarlası

Her karenin içinde yazan sayı kadar çevresindeki  8 karede mayın vardır.

Dikkatli olup tüm boş kareleri açtırmalısınız.

 

dindersioyun.com