7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4.Ünite Soruları Test 2

dindersioyun.com

Soru 1  
Peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargıdır?

A) Peygamberimiz ahlakı ile insanlara örnek olmuştur
B) İnanan insanın doğru olması gerektiğini vurgulamıştır
C) Dinin güzel ahlak olduğunu vurgulayarak insanlara güzel ahlakı tavsiye etmiştir
D) Hepsi

Soru 2
Hz. Muhammed kaç yaşındayken Allah (c.c.) tarafından peygamber seçildi?

A) 25     B) 35     C) 40     D) 53

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberlik yönü ile ilgili değildir?

A) Alışveriş yapar
B) İnsanları uyarır
C) Kur’an-ı Kerim’i açıklar
D) Allah’tan aldığı emirleri insanlara iletir

Soru 4  
İslam Dini’ni eksiksiz öğreten ve yaşayışı ile bize en güzel örnek olan kimdir?

A) Sahabe
B) Dört halife
C) Hz. Muhammed
D) Allah’ın veli kulları

Soru 5
Peygamberimiz (s.a.v) kızlarını evlendirirken onların fikrini almıştır. Bedir ve Hendek savaşlarında arkadaşlarının fikirlerini uygulamıştır.
Bu örnekler onun hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

A) Cesaretli olduğunu
B) Danışarak iş yaptığını
C) Güvenilir olduğunu
D) İnsanlara değer verdiğini

Soru 6
Mekke toplumunda her insanın başaramadığını O başarmıştır. Daha gençlik yıllarında tüm Mekkelilerce dürüst ve güvenilir kabul ediliyordu. O erdemli davranışlara sahip bir insandı. Hatta tüm Mekkeliler dürüst ve güvenilirliğinden dolayı onu güzel bir isimle çağırıyordu.
Peygamberimize verilen o güzel isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhammed Resulullah
B) Muhammed’ul-Emin
C) Ebu’l-kasım
D) Habibullah

Soru 7  
"O (Muhammed), Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur."

Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara aktarmıştır.
B) Peygamberimizin vefatından sonra da vahiy gelmeye devam etmiştir.
C) Peygamberimizden sonra başka peygamber gönderilmeyecektir.
D) Hz. Muhammed’le birlikte peygamberlik sona ermiştir.

Soru 8
Kur’an-ı Kerim’in namaz kılınmasını emrettiğini gören Müslümanlar peygamberimize nasıl namaz kılacaklarını sorarlar. Peygamber efendimiz de şöyle der: “Ben namazı nasıl kılıyorsam sizde öyle kılın”

Bu hadis Peygamberimizin hangi yönünü açıklamaktadır?

A) Kur’an’ı açıklayıcı olmasını
B) Son peygamber olmasını
C) İnsanlığa rahmet olması
D) İnsanlık için uyarıcı olması

Soru 9
Kur’anda bir çok ayet Hz. Muhammed (s.a.v.)’den bahseder. Kuran’da yer alan aşağıdaki ayetlerden hangisi peygamberimizin diğer şıklardan farklı bir yönüne işaret etmiştir?

A) “De ki Bende ancak sizin gibi bir insanım”
B) “Ben bundan öncede aranızda bir ömür boyu yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?”
C) “Ey peygamber biz seni bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
D) “Şöyle dediler; Bu ne biçim Peygamber bizim gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor”

Soru 10  
“Ey örtünüp bürünen Peygamber! Kalk ve insanları uyar. Sadece rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut kötü şeyleri terk et.” ayetinde Peygamberin temel amaç olarak ne yapması istenilmektedir.

A) Elbisesini temiz tutması
B) Uyanması
C) Örtüsünden çıkması
D) Sadece Rabbini tanıyarak insanları dine davet etmesi

Doğru Yanlış Boş