7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4.Ünite Testleri Çöz

dindersioyun.com

Soru 1  
Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Peygamberimiz tüm yaşamını Mekke’de geçirmiştir.
B) Peygamberimiz Mekke’de dünyaya gelmiştir
C) Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber olmuştur
D) Peygamberimiz 25 yaşında Hz. Hatice’yle evlenmiştir

Soru 2
Hz Muhammed’in yemesi içmesi gezmesi her türlü sosyal etkinliklere katılması onun hangi yönüyle ilgilidir?

A) Kulluk yönü
B) Peygamberlik yönü
C) Ahlaki yönü
D) İnsani Yönü

Soru 3
Peygamberimizin insani yönü ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sevinçli anları olduğu gibi üzüntülü anları da olmuştur.
B) Bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir
C) İnsanüstü güçlere sahiptir.
D) Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur.

Soru 4  
Peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yargıdır?

A) Peygamberimiz rahmet olarak gönderilmiştir
B) Peygamberimiz dini, ahlaki ve insani değerleri savunmuştur
C) Davranışlarıyla merhametin nasıl olması gerektiğini göstermiş
D) Peygamberimiz sadece Müslümanlar’a merhamet göstermiştir

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili değildir?

A) Kur’an’ı açıklayan sözler söylemesi
B) Allah’ın buyruklarını insanlara bildirmesi
C) İnsanları kötülüklere karşı uyarması
D) Acıkması, susaması

Soru 6
Hz. Muhammed’in Allah’tan aldığı buyrukları insanlara bildirme görevine ne ad verilir?

A) Tebliğ
B) İletme
C) Bildirim
D) Anlatım

Soru 7  
İslam Dini’nin temel kaynağı nedir?

A) Mezhepler
B) Fıkhi yorumlar
C) Kur’anı Kerim
D) Halifeler

Soru 8
Hz. Muhammed, Bizans İmparatoru Heraklios’a niçin mektup göndermiştir?

A) Tebrik için
B) Onları uyarmak ve İslam’a davet etmek için
C) Savaş ilan etmek için
D) Kendilerine yardım etmeleri için

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin insanlar içinden seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) İnsanlara dini uygulamalı olarak gösterebilmeleri
B) İlahi emirleri bizzat uygulayarak diğer insanlara örnek olmaları
C) Aynı devirde yaşayan insanların peygamberlere rahatlıkla ulaşabilmeleri, merak ettiği şeyleri sorabilmeleri
D) İnsanlara olağanüstü nitelikte olaylar göstermeleri

Soru 10  
Hz. Muhammed (sav), peygamberlik görevini yerine getirirken Kuran’ın öğütlerini hem açıklamış hem de bizzat yaşamıştır.

Buna göre Hz. Muhammed (sav)’in peygamberlik görevinin temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) İnsanlar arasında eşitlik sağlamak
B) Siyasi birlik sağlamak
C) İnsanların refah düzeyini artırmak
D) İnsanlara her konuda örnek olmak

Doğru Yanlış Boş