6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4.ÜNİTE TEST 2

dindersioyun.com

Soru 1 
Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne ad verilir?

A) Mü’min
B) Ensar
C) Halife
D) Muhacir

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ilk dört Müslüman’dan biri değildir?

A) Hz. Ali
B) Hz. Hatice
C) Hz. Ömer
D) Hz. Ebu Bekir

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin vefat ettiği tarih ve yer doğru olarak verilmiştir?

A) 610 - Mekke
B) 630 - Medine
C) 632 - Medine
D) 622 - Mekke

Soru 4  
Peygamberimiz hangi savaşta alınan esirleri, 10 Müslüman’a okuma yazma öğretme şartıyla serbest bırakmıştır?

A) Bedir savaşı
B) Mekke’nin Fethi
C) Uhud savaşı
D) Hendek savaşı

Soru 5
Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde önemle üzerinde durduğu konuların bazıları şunlardır;
* Can ve mal güvenliği esastır
* Bütün insanlar eşittir
* Kadın haklarına önem verilmelidir
Yukarıda anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kadınlara değer verildiği
B) Erkeklerin üstün tutulduğu
C) Can güvenliğine önem verilmesi
D) Herkesin eşit olduğu

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in sebeplerindendir?

A) Müslümanların para kazanmak istemesi
B) Medine’nin daha güzel bir şehir olması
C) Mekke’deki Müslümanların eziyet çekmesi
D) Mekke’deki kuraklık

Soru 7  
Peygamberimizin Yahudilerle toplumsal barışı korumak için yaptığı antlaşmaya ne ad verilir?

A) Hudeybiye Antlaşması
B) Mekke Sözleşmesi
C) Akabe Biatı
D) Medine Sözleşmesi

Soru 8
Okçuların Peygamberimizin emrini dinlemedikleri için Müslümanların büyük sıkıntı yaşadıkları savaş aşağıdakilerden hangidir?

A) Mekke’nin Fethi
B) Uhud savaşı
C) Hendek savaşı
D) Bedir savaşı

Soru 9
Mekke ne zaman fethedilmiştir?

A) 630
B) 628
C) 624
D) 625

Soru 10  
Hz. Muhammed kendisine vahiy getiren melekle arasında geçenleri ilk defa kime anlatmıştır?

A) Hz. Ali
B) Hz. Hatice
C) Hz. Ömer
D) Hz. Hamza

Doğru Yanlış Boş