6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4.ÜNİTE

dindersioyun.com

Soru 1  
Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti hangi emirle başlamıştır?

A) Namaz kıl
B) Oku
C) Temizlen
D) İyilik et

Soru 2
Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hangi tarihte hicret etmişlerdir?

A) 610
B) 620
C) 622
D) 632

Soru 3
İslam tarihinde ilk mescidin yapıldığı ve ilk cuma namazının kılındığı yer neresidir?

A) Kuba
B) Yemen
C) Mekke
D) Taif

Soru 4  
Hangisi Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten sonra yaptıklarından biri değildir?

A) Medine sözleşmesi hazırlaması
B) Sık sık Hira mağarasına çıkması
C) Mescid-i Nebi’yi yaptırması
D) Ensar-Muhacir kardeşliği kurması

Soru 5
“Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye .................... yılında , ............................... ile birlikte hicret etti.”
Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 622 - Hz. Ebu Bekir
B) 622 - Hz. Ali
C) 632 - Hz. Ebu Bekir
D) 610 - Hz. Ali

Soru 6
Peygamberimizin ölmeden önceki rahatsızlığı sırasında Müslümanlara kim imamlık etmiştir?

A) Hz. Ali
B) Hz. Osman
C) Hz. Ebu Bekir
D) Hz. Ömer

Soru 7  
İlk vahiy nerede indirilmiştir?

A) Hira Dağı’nın Nur Mağarası’nda
B) Nur Dağı’nın Sevr Mağarası’nda
C) Uhud Dağı’nın Hira Mağarası’nda
D) Nur Dağı’nın Hira Mağarası’nda

Soru 8
İlk vahiy ne zaman indirildi?

A) 622 yılında
B) 610 yılında
C) 622 yılında
D) 615 yılında

Soru 9
Peygamberimize vahiy getiren meleğin adı nedir?

A) İsrafil
B) Cebrail
C) Azrail
D) Mikail

Soru 10  
İlk gelen ayetler hangi surenin ilk beş ayetleridir?

A) Fatiha
B) Yasin
C) Alak
D) Kevser

Doğru Yanlış Boş