ADAP VE NEZAKET 5.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST SORULARI

dindersioyun.com

Soru 1  
Aşağıdakilerden hangisi nezaket kelimesi ile aynı anlamda değildir?

A) âdâb-ı muâşeret
B) kibarlık
C) görgü
D) bencillik

Soru 2
I. Verilen selamı almaktan kaçınmak
II. Randevu saatine uymak
III. Eleştiriye kapalı olmak
IV. Gerektiğinde özür dilemesini bilmek

Yukarıdakilerden hangileri nezaket kurallarına uygun değildir ?

A) I, II
B) I, III
C) II, IV
D) I, IV

Soru 3
adap ve nezaket soru 3 Aşağıdakilerden hangisi nezaket kurallarından biridir?

A) Özür dilememek
B) Karşıdakine "Sen" diye hitap etmek
C) Hoşgörülü olmak
D) Verdiği sözde durmamak

Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi selamlaşma kuralına uygundur ?

A) Selamın karşılığı olmasa da olur.
B) Sevmediğimiz kişilerin selamını almamak.
C) Sınıfa girerken arkadaşlarına selam vermek.
D) Selam sadece tanıdıklara verilmelidir.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi selamlaşma ifadesi değildir?

A) Çok güzelsiniz
B) Merhaba
C) Selâmün aleyküm
D) Günaydın

Soru 6
Konuşma adabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Konuşurken argo kelimeler kullanılabilir.
B) Bağırarak konuşabiliriz.
C) İnsanlara lakapları ile hitap edebiliriz.
D) İnsanların sözü kesilerek araya girilmez.

Soru 7  
Sofra adabı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sofraya ilk önce büyüklerin ve misafirlerin oturmasını beklemek.
B) Yemeğe besmeleyle başlamak
C) Ağızda yemek varken konuşmak
D) Yemeği sağ el ile yemek

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokman’ın (a.s.) öğütlerine uymayan ifadelerden biridir?

A) Şükür etmek
B) Şirk koşmak
C) Tevazu göstermek
D) İyilik yapmak

Soru 9
Tahiyyat duasında sözü edilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed (s.a.s)
B) Hz. İbrahim (a.s)
C) Hz. İsa (a.s)
D) Hz. Adem (a.s)

Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi nezaketli bir ifade biçimidir?

A) Çok çirkinsiniz
B) Gevezelik etmeyin
C) İyi misin arkadaşım
D) Tanıştığıma memnun olmadım

Doğru Yanlış Boş