4.Sınıf Din Kültürü 3.Ünite Güzel Ahlak Test Soruları

dindersioyun.com

Soru 1  
"İyi Müslüman olmak, ……………………demektir."

Yukarıda verilen ifadede boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Namaz kılmak
B) Oruç tutmak
C) Güzel ahlaklı olmak
D) İyilik yapmak

Soru 2
Anne babamıza saygı duymak ve değer vermekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Onlara güzel sözlerle hitap etmeliyiz.
B) Öğütlerini dinlemeliyiz.
C) Onları incitecek söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.
D) Önemli kararları kendi başımıza almalıyız.

Soru 3
İnsanın hayatta en büyük destekçisi kimdir?

A) Yakın akrabalarıdır
B) Anne babasıdır
C) Öğretmenidir
D) Komşularıdır

Soru 4 
Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor ki:
"…Allah katında komşuların en hayırlısı,......................................." (Tirmizî, Birr, 28)

Peygamberimizin hadisine göre en hayırlı komşu kimdir?

A) Komşusuna karşı güzel davranandır.
B) Komşunun işlerine karışmayandır.
C) Komşunu ihtiyaç duyduğunda yardımsız bırakandır.
D) Komşuna küs olandır.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkileri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Zor ve sıkıntılı anlarında destek olmalıyız.
B) Duygu ve düşüncelerine saygı duymalıyız.
C) Onları üzecek davranışlardan uzak durmalıyız.
D) Mutlu günlerinde arkadaşlarımızı kıskanmalıyız.

Soru 6
Peygamberimizin (s.a.v.) "İlim öğreniniz, ... ilim öğrendiğiniz kişiye karşı saygılı olunuz." sözü, aşağıdakilerden hangisi için söylenmiştir?

A) Anne ve babamıza saygımızı göstermek için
B) Öğretmenlerimize saygılı davranmamız için
C) Peygamberlere saygı göstermemiz için
D) Komşularımıza karşı saygılı davranmamız için

Soru 7  
I. Karşılaştığımızda selamlaşmak; hâl ve hatırlarını sormak
II. Üzüntülü zamanlarında yanlız bırakmak 
III. Sevinçli ve mutlu günlerinde tebrik edip iyi dileklerde bulunmak
IV. Onları üzecek söz ve davranışlardan her zaman kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri akraba ve komşuluk ilişkilerimizle ilgilidir?

A) I - III - IV
B) I - II - III
C) I - II - IV
D) II - III - IV

Soru 8
Kardeşler birbirine sevgi saygı gösterirse aşağıdakilerden hangisi olmaz?

A) Birbirleriyle iyi geçinirler.
B) Kardeşler birbirini anlayışla karşılar.
C) Ailede huzur ve mutluluk olur.
D) Ailede sorunlar ortaya çıkar.

Soru 9
Fatiha Suresi ile ilgili hangi cümle yanlıştır?

A) 7 ayettir.
B) Cenaze namazı dışında tüm namazların her rekâtında okunur.
C) Medine'de inmiştir.
D) Kur'an'ın girişi niteliğindedir.

Soru 10  
"Bir toplum içinde kişilerin uymaları gereken iyi, güzel davranışlara ve kurallara" ne denir?

A) İyilik
B) Ahlak
C) Sevap
D) Doğruluk

Doğru Yanlış Boş