Din ve Hayat (Deneme Sınavı 2)

dindersioyun.com

1 / 10
 1. "Tarihe baktığımızda maddi yönden güçsüz toplumların yaşadığı görülmüştür; ama dini duyguları yok olmuş, manen çökmüş toplumların varlıklarını devam ettirdikleri pek görülmemiştir. Bir toplumda din zayıfladığında, hemen arkasından ahlaki ve hukuki suçlar gelmektedir. Çünkü din olmayınca ahlakın da bir yaptırım gücü kalmıyor. Helal-haram, ahirette ceza-mükâfat anlayışı da kalkınca toplumun düzeni sarsılır."

  Parçada dinin hangi yönü öne çıkarılmıştır?
  1.   Din, toplumdaki ahlaki çöküntüyü önler.
  2.   Din, ibadetlerin yapılmasına büyük önem verir.
  3.   Din, insanların maddi yönden kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
  4.   Din, özellikle güçsüz toplumların ilgi alanına girer.