Din ve Hayat (Deneme Sınavı 1)

dindersioyun.com

1 / 10
 1. İslam’ın korumaya aldığı 5 esas vardır. Hangisi İslam’a göre korunması gereken bu 5 temel ilkeler arasında
  sayılmamıştır?
  1.   Dinin Korunması
  2.   Canın Korunması
  3.   Neslin Korunması
  4.   Medeniyetin Korunması