Kader ve Kaza (Deneme Sınavı 4)

dindersioyun.com

1 / 10
 1. 1-............: "Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir."
  2-............: "Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır."
  3-............: "Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesidir."

  Kaderle ilişkili olan ve yukarıda açıklaması verilen Allah'ın sıfatlarının doğru sıralanışı hangisidir?
  1.   İrade - Kudret - İlim
  2.   İrade - İlim - Kudret
  3.   Kudret - İrade - İlim
  4.   İlim - İrade - Kudret