Hac İbadeti (Deneme Sınavı 1)

dindersioyun.com

1 / 10
 1. “Kabe’nin etrafında yedi tur dönmeye ……………; bir defa dönmeye ....…………. denir.”
  Boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?
  1.   Tavaf - Vakfe
  2.   Sa'y - Şavt
  3.   Mina - Tavaf
  4.   Tavaf - Şavt