Görünmeyen Varlıklar: Melek Cin Şeytan (Deneme Sınavı 2)

dindersioyun.com

1 / 10
 1. "Allah’ın (c.c.) emrinden dışarı çıkmayan ve günah işlemeyen melekler daima Allah’a (c.c.) itaat ederler. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “… Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır.” Bu özellikleri nedeniyle melekler insanlar için günahsızlığın sembolü olmuştur. Müslümanlar da meleklere özenerek mümkün olduğu kadar günahtan uzak durmaya gayret ederler. Bunu başarabilen insanlara ............... denir."

  Boşluğa hagisinin getirilmesi uygundur?
  1.   Kardeş gibi
  2.   Cin gibi
  3.   İçten pazarlıklı
  4.   Melek gibi