1- Aşağıdakilerden hangisi aile içersindeki görevlerimizden biri değildir?

a. Sabah kalkınca yatağımızı ve eşyalarımızı düzeltmeliyiz.
b. Ev işlerinde anne-babamıza yardımcı olmalıyız.
c. Bize verilen harçlığı tutumlu kullanmalı, israf etmemeliyiz.
d. Kardeşlerimize derslerinde, ödevlerinde ve sorunlarında yardımcı olmamalıyız.

2- “Özü de bir, sözü de bir,
Yüreğinde taşımaz kibir;
Verdiği sözü namus bilir,
Aldığı emaneti geri verir.”

Şairin dörtlükte tarif ettiği kişinin ahlakı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Sözünde durduğu
b. Doğru sözlü olduğu
c. Emanete ihanet ettiği
d. Alçak gönüllü olduğu

3- Toplumun temeli aşağıdakilerden hangisidir?

a. Okullar
b. Camiler
c. Aile
d. Meclis

4- Peygamberimiz “Önce kime iyilik yapayım?” diye soran kişiye nasıl cevap vermiştir?

a. Babana
b. Annene
c. Öğretmenine
d. Büyüklerine

5- Aile kurumunun en kıymetli meyvesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Baba
b. Anne
c. Çocuk
d. Teyze

6- I. Barınma
II. Beslenme
III. Sağlık
IV. Giyim
Anne baba, çocukları için yukarıdakilerden hangisini sağlar?

a. I ve II
b. I-III
c. I-II-III
d. I-II-III-IV

7- Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerin birbirine karşı görevlerinden değildir?

a. İyi geçinmek
b. Saygılı davranmak
c. Kavga etmek
d. Hoşgörülü olmak

8- İnsanlar sevgi ve saygıyı ilk olarak nereden öğrenirler?

a. Okul
b. Aile
c. Komşular
d. Arkadaşlar

9- Hangisi, ailenin mutluluğu için çok önemli değildir?

a. Uyum ve geçim
b. Büyük şehirde yaşamak
c. Fedakârlık
d. Hoşgörü

10- Yaşamın güçlükleri altında bunalanlar, dertleşecekleri, sohbet edecekleri bir arkadaş ya da akraba ararlar. Bu nedenle, arkadaş ve akraba ziyaretleri bireyin mutluluğu yanında, toplumun mutluluğuna yardımcı olurlar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi arkadaş ve akraba ziyaretlerinin yararları arasında yer almaz?

a) Sorunsuz bir yaşam sürdürme
b) Birlik ve beraberlik duygusu geliştirme
c) Sevgi ve saygıyı artırma
d) Sevinçleri ve sorunları paylaşma

 

 dindersioyun.com